Η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει το Κοσσυφοπέδιο

Η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει το Κοσσυφοπέδιο

Ο πρωθυπουργός του Κοσσυφοπεδίου Ramush Haradinaj συναντήθηκε με τη γερμανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Rainer Wieland.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο και στην περιοχή καθώς και η δυνατότητα αύξησης της συνεργασίας μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Γερμανίας.

Ο Haradinaj ενημέρωσε τη γερμανική αντιπροσωπεία σχετικά με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη και το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας, στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων εν γένει, καθώς και στην απελευθέρωση των θεωρήσεων, στην ενίσχυση του κράτους δικαίου καθώς και τις σημαντικές διεργασίες τις οποίες το Κοσσυφοπέδιο διέρχεται αυτή τη στιγμή.

Συζητήθηκαν επίσης η απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, η ευρωατλαντική πορεία του Κοσσυφοπεδίου, η ενίσχυση της κρατικής οντότητας του Κοσσυφοπεδίου σε διεθνές επίπεδο καθώς και η επίτευξη μιας τελικής, νομικά δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Σερβίας, η οποία θα έχει αμοιβαία αναγνώριση και θα συμβάλει στην περιφερειακή σταθερότητα και θα δημιουργήσει προοπτικές για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση για το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία.

Ο Haradinaj εξέφρασε ευγνωμοσύνη στο Wieland και στο γερμανικό κράτος για τη συνεχή στήριξη του Κοσσυφοπεδίου σε όλες τις περιόδους και ζήτησε την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της οικονομικής ανάπτυξης και της πολιτικής.

«Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Rainer Wieland είναι η απόδειξη της φιλίας και του προσανατολισμού μας για μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη εταιρική σχέση με τη Γερμανία. Η επίσκεψή του στο Κοσσυφοπέδιο, με αντιπροσωπεία των πολιτικών αντιπροσώπων του CDU από το Baden Wuerttemberg, επιχειρηματιών και ειδικών στον τομέα της εκπαίδευσης, είναι η απόδειξη της δέσμευσής μας να προωθήσουμε αυτή την εταιρική σχέση», δήλωσε ο Haradinaj.

Πρόσθεσε ότι η εμπειρία της ανταλλαγής σπουδαστών μέσω του «Edu cation Unlimited» και άλλων προγραμμάτων αυτού του είδους έδωσε μια καλή ευκαιρία στους σπουδαστές του Κοσσυφοπεδίου να προωθήσουν περαιτέρω στην εκπαίδευσή τους και σε άλλες ευκαιρίες ακαδημαϊκού μέλλοντος. Ο Haradinaj δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου έχει δεσμευτεί να συνεχίσει τη συνεργασία τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και στους τομείς της οικονομίας και της πολιτικής.

Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Rainer Wieland και η γερμανική αντιπροσωπεία αξιολόγησαν τη συνεργασία μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Γερμανίας, υποσχόμενοι περαιτέρω στήριξη για το Κοσσυφοπέδιο, τόσο από οικονομικής απόψεως όσο και αναφορικά με την ευρωατλαντική προοπτική της χώρας./ibna