Οι τομείς δραστηριότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οι τομείς δραστηριότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Το γεγονός ότι 3 στις 10 νέες θέσεις εργασίας (29%) οι οποίες δημιουργούνται στην Ελλάδα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) εντάσσονται στο χώρο της εστίασης και των καταλυμάτων ενώ σε ποσοστό 28% αφορούν σε χονδρικό και λιανικό εμπόρι, καταδεικνύει σχετική έρευνα του ΟΟΣΑ. Ακολουθούν με πολύ μικρότερα ποσοστά επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνολογικές δραστηριότητες (12%), οι κατασκευές (8%), η βιομηχανία (6%), οι μεταφορές και αποθήκευση (6%), οι διοικητικές και υπηρεσίες υποστήριξης (4%), η τεχνολογία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (3%).

Από την έρευνα προκύπτει ότι στις χώρες-μέλη του, οι ΜμΕ δημιουργούν περίπου το 60% των νέων θέσεων απασχόλησης αλλά υστερούν σε όρους παραγωγικότητας, ενώ οι δημιουργούμενες θέσεις εργασίας είναι χαμηλότερα αμειβόμενες.

Πιστωτικές συνθήκες

Στην έκθεση σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι οι πιστωτικές συνθήκες στην Ελλάδα δεν επανήλθαν στα προ της κρίσης επίπεδα. Το 2017, το 23% των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανέφεραν, σύμφωνα με την έκθεση, την έλλειψη χρηματοδότησης ως το πιο σοβαρό τους πρόβλημα, ενώ κατά μέσο όρο στην ΕΕ-28 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 7%. Παράλληλα στην έκθεση επισημαίνεται ότι ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αιτήθηκαν χρηματοδότησης υποδιπλασιάστηκε μεταξύ 2010 και 2017.

Από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ προκύπτει ακόμα ότι «η διεθνοποιημένη επίδοση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων παραμένει μία από τις πιο αδύναμες στην ΕΕ, με λιγότερες από το 10% να πραγματοποιούν εξαγωγές» ενώ μεγάλο μειονέκτημα για τις ΜμΕ και τους εργαζόμενους αποτελεί η αναντιστοιχία εκπαίδευσης και αναγκών των επιχειρήσεων, η οποία καταγράφεται παρά τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής στην εκπαίδευση. Όπως αναφέρει ο ΟΟΣΑ, οι Έλληνες εργαζόμενοι, είναι μεταξύ αυτών που αναφέρουν συχνά ότι έχουν υπερβολικά προσόντα για τη θέση εργασίας τους!

Όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει την πολυπλοκότητα των διαδικασιών και τις δυσκολίες αναδιάρθρωσης των χρεών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αν και σημειώνει ότι επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Μιας Στάσης» για τη σύσταση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν το 2018./ibna