Μειώθηκε κατά 4,4 μονάδες το ποσοστό υλικής αποστέρησης στην Ελλάδα

Μειώθηκε κατά 4,4 μονάδες το ποσοστό υλικής αποστέρησης στην Ελλάδα

Μείωση κατά 4,4 μονάδες βάσης (από το 21,1% στο 16,7%) υπέστη το ποσοστό της υλικής στέρησης του πληθυσμού της χώρας κατά το 2018 σε σύγκριση με το 2017. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έναρξη της κρίσης το 2009, το ποσοστό αυτό αυξανόταν συνεχώς ανά έτος και ειδικότερα για τα έτη 2009, 2012, 2014, 2015, 2016 και 2017 ήταν αντίστοιχα 11%, 19,5%, 21,5%, 22,2%, 22,4% και 21,1%.

Αυτό προκύπτει από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, για την υλική στέρηση και τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα το 2018 (εισοδήματα 2017). Υλική στέρηση είναι η στέρηση, λόγω οικονομικών δυσκολιών τεσσάρων από τα εννέα βασικά αγαθά και υπηρεσίες (δυσκολία ικανοποίησης έκτακτων οικονομικών αναγκών, αδυναμία κάλυψης εξόδων για διακοπές μίας εβδομάδας το χρόνο, αδυναμία διατροφής που να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας ή ψάρι, αδυναμία πληρωμής για ικανοποιητική θέρμανση της κατοικίας, έλλειψη βασικών αγαθών, όπως πλυντήριο ρούχων, έγχρωμη τηλεόραση, τηλέφωνο, αυτοκίνητο, αδυναμία αποπληρωμής δανείων ή αγορών με δόσεις, δυσκολίες στην πληρωμή πάγιων λογαριασμών).

Σύμφωνα με την έρευνα, η μείωση του ποσοστού το 2018 σε σχέση με το 2017 είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση των παιδιών ηλικίας έως και 17 ετών (5,2 ποσοστιαίες μονάδες) συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες ηλικιών. Η υλική στέρηση των παιδιών ηλικίας έως και 17 ετών ανέρχεται για το 2018 σε 18,6%. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 11,9%.

Επίσης, στα άτομα ηλικίας 18 έως 64 ετών το ποσοστό των ατόμων που στερούνται βασικών αγαθών και υπηρεσιών το 2018 ανέρχεται σε 17,3%, μειωμένο κατά 4,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2017. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 10,3%.

Για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, το ποσοστό στέρησης το 2018 σημείωσε μείωση κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2017 και ανήλθε 13,6%. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 12,1%./ibna