Στήριξη στην Κύπρο και αναζήτηση στοχευμένων μέτρων κατά της Τουρκίας από την Ε.Ε.

Στήριξη στην Κύπρο και αναζήτηση στοχευμένων μέτρων κατά της Τουρκίας από την Ε.Ε.

Αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία περιλαμβάνει το κείμενο συμπερασμάτων που υιοθετήθηκε ομόφωνα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Τουρκία.

Συγκεκριμένα αναφέρει το κείμενο:

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει και επαναβεβαιώνει προηγούμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2018, στα οποία καταδικάζει απερίφραστα τις συνεχιζόμενες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις εν εξελίξει παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο καθώς και τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στις επανειλημμένες εκκλήσεις της ΕΕ να σταματήσει αυτές τις δραστηριότητες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τον σοβαρό και άμεσο αρνητικό αντίκτυπο αυτών των παράνομων ενεργειών σε όλο το φάσμα των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και να απόσχει από τέτοιες ενέργειες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικροτεί την πρόσκληση που απευθύνθηκε στην Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να υποβάλουν, χωρίς καθυστέρηση, επιλογές για κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων μέτρων.

Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να αντιδράσει καταλλήλως και με πλήρη αλληλεγγύη προς την Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να επιλαμβάνεται του θέματος και θα επανέλθει σε αυτό κατά περίπτωση»./ibna