Η διασπορά εξακολουθεί να αποτελεί σωτηρία για την οικονομία του Κοσσυφοπεδίου

Η διασπορά εξακολουθεί να αποτελεί σωτηρία για την οικονομία του Κοσσυφοπεδίου

Τα χρήματα που στέλνουν οι μετανάστες εργαζόμενοι από το Κοσσυφοπέδιο στην πατρίδα τους είναι μία από τις κύριες πηγές χρηματοδότησης της οικιακής κατανάλωσης στη χώρα.

Η Γερμανία είναι η χώρα από την οποία οι Κοσοβάροι στέλνουν τα περισσότερα χρήματα, ακολουθούμενη από την Ελβετία και τις ΗΠΑ.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, τα εμβάσματα αυξήθηκαν κατά 4,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2018.

Αυτό υποδηλώνεται από την έκθεση “Τριμηνιαία αξιολόγηση των μακροοικονομικών εξελίξεων, πρώτο τρίμηνο του 2019”.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα του Κοσσυφοπεδίου, τα εμβάσματα το 2018 ανήλθαν σε 745,5 εκατομμύρια ευρώ.

«Τα εμβάσματα μέχρι το Φεβρουάριο του 2019 ήταν 113 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 4,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2018», σύμφωνα με την έκθεση.

Εν τω μεταξύ, οι μετανάστες ξοδεύουν επίσης σημαντικά χρηματικά ποσά όταν έρχονται για διακοπές στο Κοσσυφοπέδιο.

Οι δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στη χώρα υποχρεώνουν τους μετανάστες εργαζόμενους να στέλνουν χρήματα πίσω στην πατρίδα τους.

Οι ειδικοί της οικονομίας συχνά ανέφεραν ότι η διασπορά είναι μια σωτηρία για την οικονομία της χώρας, επειδή η οικονομική ανάπτυξη του Κοσσυφοπεδίου δεν επαρκεί για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ίδιους, τα χρήματα αυτά πρέπει να δαπανηθούν για επενδύσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας./ibna