Κακά νέα για την ελευθέρωση των θεωρήσεων για το Κοσσυφοπεδίου

Κακά νέα για την ελευθέρωση των θεωρήσεων για το Κοσσυφοπεδίου

Οι Βρυξέλλες εξετάζουν την πρόταση για την κατάργηση του καθεστώτος θεωρήσεων για το Κοσσυφοπέδιο, ωστόσο, είναι πιθανό η απόφαση αυτή να αναβληθεί.

Η Γαλλία και ορισμένες άλλες χώρες της ΕΕ πιστεύουν ότι το Κοσσυφοπέδιο δεν έχει ακόμη επιτύχει τα απαραίτητα κριτήρια για την ελευθέρωση των θεωρήσεων.

Η Γαλλίδα γερουσιαστής Helen Conway-Moyret δημοσίευσε στο Twitter την απάντηση που έδωσε το γαλλικό υπουργείο εξωτερικών.

«Η Γαλλία, μαζί με ορισμένα άλλα κράτη μέλη, πιστεύουν ότι σε αυτό το στάδιο, δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια. Πρόσφατα, σημειώθηκε ελάχιστη πρόοδος στο κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η προώθηση των μεταρρυθμίσεων είναι απαραίτητη για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Τα νέα νομοσχέδια που πρέπει να ψηφιστούν πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως», λέει το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Τα συμπεράσματα που θα εγκρίνει σήμερα το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ, δηλώνουν ότι το Κοσσυφοπέδιο και η Σερβία πρέπει να ξαναρχίσουν συνομιλίες για να επιτύχουν μια ειρηνική και τελική συμφωνία.

Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ έχει ασκήσει κριτική σχετικά με τους δασμούς που επιβάλλονται στις εισαγωγές Σερβίας και Βοσνίας, την πρόσληψη ατόμων με ποινικό μητρώο στη δημόσια διοίκηση (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου), τη μη σύσταση της Ένωσης Σερβικών Δήμων κ.λπ. .

Τελικά, τα συμπεράσματα αναφέρουν ότι η απόφαση χορήγησης στο Κοσσυφοπέδιο καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης εξακολουθεί να εξετάζεται./ibna