Νέο ιστορικό χαμηλό για ελληνικά ομόλογα

Νέο ιστορικό χαμηλό για ελληνικά ομόλογα

Χρειάστηκε να παρέλθει μια δεκαετία, και συγκεκριμένα από την δημοπρασία της 13ης Οκτωβρίου 2009, για να επανέλθει για μόλις δεύτερη φορά κάτω της μίας ποσοστιαίας μονάδας το επιτόκιο του ετήσιας διάρκειας εντόκου γραμματίου του δημοσίου. Μάλιστα, όχι μόνο κατέγραψε κατά τη σημερινή δημοπρασία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ιστορικό χαμηλό με 0,47%, αλλά από την μία συνεδρίαση (της 13ης Μαρτίου 2019) στην άλλη (12 Ιουνίου 2019) το επιτόκιο περικόπηκε στο μισό, από το 0,95% στο 0,47%.

Την ίδια πορεία με την αγορά χρήματος σημείωσε και η δευτερογενής αγορά κεφαλαίου, όπου η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου κατέγραψε κατά την διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης και νέο ιστορικό, αποκλιμακούμενο στο επίπεδο του 2,75% έχοντας ανοίξει το πρωί στο 2,79% και κλείσει προχθές στο 2,78%. Σε δε ετήσια βάση, και με υψηλό δωδεκαμήνου το 4,71% η απόδοσή του έχει μειωθεί κατά 37,15%.

Αναλυτικότερα, το δημόσιο άντλησε από την δημοπρασία εντόκων γραμματίων 12μηνης διάρκειας 812,5 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο υποχώρησε στο 0,47% έναντι του 0,95% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,27 φορές από 1,91 στην προηγούμενη έκδοση.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές 1.421 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,27 φορές, από 1.194 εκατ. ευρώ και 1,91 φορά αντιστοίχως στην προηγούμενη δημοπρασία.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές στο 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως και σήμερα./ibna