ΥΠΑΜ: Η Κύπρος θα εξαντλήσει τα νόμιμα μέσα για να σταματήσει η Τουρκία να αμφισβητεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα

ΥΠΑΜ: Η Κύπρος θα εξαντλήσει τα νόμιμα μέσα για να σταματήσει η Τουρκία να αμφισβητεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα

του Μιχάλη Μιχαήλ

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο που προσφέρεται από το Διεθνές Δίκαιο και θα προβεί σε διαβήματα προς Διεθνείς Οργανισμούς και στρατηγικούς της εταίρους, για να σταματήσει η Τουρκία να αμφισβητεί και να παραβιάζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης.

Πρόσθεσε ότι «η γεωγραφική θέση της Κύπρου και η συνεπακόλουθη γεωστρατηγική αξία που της προσδίδει, την εκθέτει διαχρονικά στις προκλήσεις της εκάστοτε εποχής όπως αποδεικνύει η ιστορία. Παράλληλα με τις σημαντικές συνεργασίες που ανέπτυξε η Κύπρος στη περιοχή με τις γειτονικές χώρες, όπως την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία και το Λίβανο στο πλαίσιο διμερών και τριμερών σχέσεων αναδεικνύουν ότι η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη διασύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την περιοχή».

Ανέφερε ακόμα ότι «η εμφάνιση νέων ασύμμετρων απειλών επαυξάνει την ανάγκη για μια πιο ολιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στην αντιμετώπιση των προκλήσεων σήμερα». Η εξωτερική και εσωτερική ασφάλεια των κρατών δεν μπορούν πλέον να προσεγγίζονται ξεχωριστά και αυτόνομα, είπε και πρόσθεσε ότι «η αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, επιβάλλουν την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών. Κανένα κράτος δεν μπορεί από μόνο του σήμερα, όσο ισχυρό και να είναι, να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών του».

Σήμερα, συνέχισε ο Υπουργός, «οι νέοι τύπου απειλές δεν έχουν μόνο εθνικό χρώμα, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν με συμβατικά μέσα και μόνο με εθνικά μέσα, δηλαδή με τα μέσα που διαθέτει ένα κράτος μόνο του. Χρειάζεται λοιπόν να σχεδιάσουμε κοινούς τρόπους αμυντικής πολιτικής και αμυντικής διπλωματίας, σε εθνικό και συμμαχικό περιβάλλον για αποτροπή των κινδύνων αλλά και διαχείριση των κρίσεων».

Χρειάζεται συνέχισε «να προετοιμαζόμαστε μαζί, να ασκούμαστε μαζί και να επιχειρούμε μαζί, με γνώμονα τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, τις Διεθνείς Συνθήκες και τις εθνικές και ευρωπαϊκές Νομοθεσίες, να αποτελούν το ισχυρό όπλο στην προσπάθεια μας αυτή»./ibna