Ενέργεια: Η Ρουμανία δεσμεύεται έναντι των γειτόνων της και της Ε.Ε.

Ενέργεια: Η Ρουμανία δεσμεύεται έναντι των γειτόνων της και της Ε.Ε.

Η Ρουμανία, η τέταρτη παραγωγός χώρα φυσικού αερίου στην Ευρώπη, δεσμεύτηκε, μέσω του γενικού γραμματέα Ενέργειας της χώρας, Andrei-Petrisor Maioreanu, ότι θα κάνει χρήση των ενεργειακών της πόρων προς όφελος των δικών της, των γειτονικών της χωρών αλλά και ολόκληρου του ευρωπαϊκού συστήματος συμφερόντων προκειμένου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ο κλάδος της ενέργειας στην Ευρώπη.

Η Ρουμανία καλύπτει περίπου το 90% της εγχώριας ζήτησης σε φυσικό αέριο, σε ετήσια βάση, ήτοι 11 δισεκατομμυρίων κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, αξιοποιώντας τα δικά της αποθέματα υδρογονανθράκων, ενώ το υπόλοιπο 10% αντιστοιχεί σε εισαγωγές φυσικού αερίου από την Ρωσία.

Αξιοποιώντας τα αποθεμάτα φυσικού αερίου στην Μαύρη Θάλασσα, η Ρουμανία θα μπορούσε να μετατραπεί σε καθαρό εξαγωγέα, προσφέροντας στους γείτονες της στην ΝΑ Ευρώπη μία εναλλακτική λύση έναντι του ρωσικού φυσικού αερίου.

“Μας απασχολεί το ζήτημα της διαφοροποίησης των διαδρομών και των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού”, σημείωσε ο Andrei-Petrisor Maioreanu, επισημαίνοντας ότι “κύριος στόχος για την κυβέρνηση της χώρας είναι η εδραίωση ενός ευρωπαϊκού συστήματος ενεργειακής ασφάλειας”.

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινηθεί κατά της Ρουμανίας με αφορμή την νομοθεσία που ενδέχεται να περιορίζει τις εξαγωγές φυσικού αερίου κατά παράβαση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ε.Ε.

“Το πρόβλημα των περιορισμών όσον αφορά στις εξαγωγές φυσικού αερίου παραμένει” δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος της Ε.Ε. για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή, Miguel Arias Canete.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Ρουμανία ζητά από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Μαύρη Θάλασσα να πωλούν το 50% της υπεράκτιας παραγωγής φυσικού αερίου και επιβάλλει φόρο 2% στον κύκλο εργασιών των παραγωγών φυσικού αερίου.

Η αμερικανική ExxonMobil και η αυστριακή OMV έχουν διακόψει τις εργασίες στο πεδίο Neptun στην Μαύρη Θάλασσα, με εκτιμώμενα αποθέματα από 42 έως 84 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ενώ εξετάζουν την εμπορική βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος.

Η Ρουμανία διαθέτει αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα και ουρανίου, ενώ σημαντική για την ηλεκτροπαραγωγή είναι η συμβολή των υδροηλεκτρικών.

“Μπορούμε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα μας και να διασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια σε περιφερειακό επίπεδο” δήλωσε ο Andrei-Petrisor Maioreanu.