Ε.Ε.: Ακυρώνει έργο 12 εκατ. ευρώ για την κατασκευή χώρου αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων στο Κοσσυφοπέδιο

Ε.Ε.: Ακυρώνει έργο 12 εκατ. ευρώ για την κατασκευή χώρου αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων στο Κοσσυφοπέδιο

Το Γραφείο της Ε.Ε. στο Κοσσυφοπέδιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αναγκάστηκε να ακυρώσει ένα σχέδιο ύψους 12 εκατ. ευρώ για την κατασκευή χώρου αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων στη χώρα. Η απόφαση σχετικά με ένα τόσο σημαντικό έργο βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ κεντρικών και τοπικών αρχών και γίνεται σε συνεννόηση με τον τοπικό πληθυσμό. Δυστυχώς, οι τοπικές αρχές του Κοσσυφοπεδίου τελικά δεν υποστήριξαν το έργο.

Τα έργα προέβλεπαν την κατασκευή μιας μονάδας που θα αποθηκεύει επικίνδυνα απόβλητα από το σύνολο του Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ε.Ε. για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.

Το σχέδιο «Ανάπτυξη σχεδιασμού για την αποθήκευση επικίνδυνων υλικών» συμπεριλήφθηκε στο σχέδιο δράσης για το περιβάλλον του Κοσσυφοπεδίου 2011-2020, στη στρατηγική για τη διαχείριση αποβλήτων 2013-2022 και στο πλαίσιο μεσοπρόθεσμων δαπανών. Η δράση περιλάμβανε την κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων με βάση την απόφαση της κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου του 2010. Στη συνέχεια, το έργο περιλήφθηκε στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προενταξιακή Βοήθεια (IPA) 2015. Η κυβέρνηση έπρεπε να διασφαλίσει ότι το έργο για την κατασκευή της αποθήκης αποβλήτων εγκρίνεται από τη Δημοτική Συνέλευση.

Η κυβέρνηση εντόπισε αρχικά ένα οικόπεδο εντός του παλαιού στρατιωτικού συγκροτήματος στο Harilaq, Fushe Kosova / Kosovo Polje, το οποίο κρίθηκε ακατάλληλο μετά από προκαταρκτικές μελέτες λόγω επικίνδυνων υλικών και παλαιών αποθηκών, καθιστώντας την κατασκευή αδύνατη.

Μετά από αρκετές αιτήσεις της Ε.Ε. στο Κοσσυφοπέδιο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού του Δήμου Fushe Kosova / Polje του Κοσσυφοπεδίου εντόπισε μια εναλλακτική τοποθεσία. Ωστόσο, η Δημοτική Συνέλευση απέρριψε την εγκαθίδρυση της εγκατάστασης στην επικράτειά της, αφήνοντας την ΕΕ χωρίς άλλη επιλογή παρά να ακυρώσει το σχέδιο.

Χωρίς το προσδιορισμένο οικόπεδο, δεν είναι πλέον δυνατή η διεξαγωγή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενός λεπτομερούς σχεδιασμού και η προετοιμασία του φακέλου της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και της σχετικής διαδικασίας επιλογής του εργολήπτη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας τη 15η Δεκεμβρίου 2019. Σε αυτό το σημείο, δεν υπάρχει πλέον χρόνος για την ταυτοποίηση νέων οικόπεδων και για την εκ νέου εκτέλεση όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών (γεωλογία, γεωτεχνική, προκαταρκτικός σχεδιασμός, δημόσιες διαβουλεύσεις κ.λπ.).

Η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της για την ακύρωση αυτού του έργου, το οποίο επρόκειτο να αποφέρει σημαντικά οφέλη για ολόκληρο τον πληθυσμό, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων. Αυτά τα απόβλητα δεν αντιμετωπίζονται επί του παρόντος και, ως εκ τούτου, απειλούν την υγεία του λαού σε ολόκληρο το Κοσσυφοπέδιο.

Σημειώνεται πως η ΕΕ συνεισφέρει σχεδόν 100 εκατομμύρια ευρώ ως οικονομική βοήθεια στο Κοσσυφοπέδιο ετησίως. Παράλληλα, παραμένει προσηλωμένη στη στενή συνεργασία με την Πρίστινα, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, προκειμένου να επενδύσει σε καλύτερη περιβαλλοντική προστασία./Ibna