Με ρυθμούς “ράλι”…τρέχουν οι εξαγωγές στην Ελλάδα

Με ρυθμούς “ράλι”…τρέχουν οι εξαγωγές στην Ελλάδα

Με υπερδιπλάσιο ρυθμό «έτρεξε» η αξία των ελληνικών εξαγωγών σε σχέση με εκείνη των εισαγωγών τον Απρίλιο εφέτος, με αποτέλεσμα να σημειωθεί μείωση 5,2% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας.

Ειδικότερα, μεγάλη αύξηση, σε ποσοστό 12,1% ετησίως σημείωσαν τον Απρίλιο οι εξαγωγές και διαμορφώθηκαν σε 2,93 δισ. ευρώ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν 11,7% (κατά 203,1 εκατ. ευρώ) ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία αυξήθηκαν κατά 216,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,6%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών ήταν 4.585 δισ. ευρώ έναντι 4,361 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο περυσινό μήνα (+5,1%). Χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 314,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 337,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,3%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε μήνα Απρίλιο σε 1.654,3 εκατ. ευρώ έναντι 1.745,5 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018, παρουσιάζοντας μείωση 5,2%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε διεύρυνση ελλείμματος κατά 111,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,4%, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 120,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,5%.

Η εικόνα του τετραμήνου

Στο τετράμηνο, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 18.559,6 εκατ. ευρώ έναντι 17.552,9 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 5,7%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 922,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,2%, και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 871,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,1%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 ανήλθε στο ποσό των 10.942,7 εκατ. ευρώ έναντι 10.483,2 εκατ. ευρ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 4,4%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 436,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,1% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 439,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,2%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε το τετράμηνο σε 7.616,9 εκατ. ευρώ έναντι 7.069,7 εκατ. ευρώ (κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 7,7%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 486,3 εκατ. ευρώ (+8,6%) και η χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία αύξηση κατά 431,9 εκατ. ευρώ (+8,3%)./ibna