Στο 4,5% η ανεργία στη Βουλγαρία τον Απρίλιο του 2019 – Eurostat

Στο 4,5% η ανεργία στη Βουλγαρία τον Απρίλιο του 2019 – Eurostat

Η ανεργία στη Βουλγαρία ήταν 4,5% τον Απρίλιο του 2019, από 4,6% τον Μάρτιο και από 5,3% τον Απρίλιο του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat, στις 4 Ιουνίου.

Το ποσοστό ανεργίας του Απριλίου 2019 στη Βουλγαρία αντιπροσώπευε περίπου 150.000 άτομα, περίπου 4000 λιγότερα από ό, τι ένα μήνα νωρίτερα και σε σύγκριση με τα 177.000 τον Απρίλιο του 2018, ανέφερε η Eurostat.

Η ανεργία των νέων στη Βουλγαρία τον Απρίλιο του 2019 ήταν 13,7%, αντιπροσωπεύοντας περίπου 20.000 άτομα. Το ποσοστό ήταν το ίδιο με τον Απρίλιο του 2018, όταν αντιπροσώπευε 21.000 άτομα κάτω των 25 ετών.

Το ποσοστό ανεργίας της Βουλγαρίας τον Απρίλιο του 2019 ήταν χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, το οποίο ήταν 6,4%, το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ28 από την έναρξη της μηνιαίας σειράς ανεργίας της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2000, δήλωσε η Eurostat.

Το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας της ευρωζώνης (EA19) ήταν 7,6% τον Απρίλιο του 2019, από 7,7% το Μάρτιο του 2019 και από 8,4% τον Απρίλιο του 2018. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε στη ζώνη του ευρώ από τον Αύγουστο του 2008.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Απρίλιο του 2019 σημειώθηκαν στην Τσεχία (2,1 τοις εκατό), τη Γερμανία (3,2 τοις εκατό) και την Ολλανδία (3,3 τοις εκατό).

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν στην Ελλάδα (18,5% τον Φεβρουάριο του 2019), την Ισπανία (13,8%) και την Ιταλία (10,2%).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από το Λουξεμβούργο και την Πολωνία, όπου παρέμεινε σταθερό, ενώ παρατηρήθηκε αύξηση στη Δανία (από 5,2% σε 5,3%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (από 20,6% σε 18,5% μεταξύ Φεβρουαρίου 2018 και Φεβρουαρίου 2019), στην Εσθονία (από 6% σε 4,1% μεταξύ Μαρτίου 2018 και Μαρτίου 2019) και στην Ισπανία (από 15,6% σε 13.8%).

Τον Απρίλιο του 2019, 3.213 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ των οποίων 2.308 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2018, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 246.000 στην ΕΕ28 και κατά 151.000 στη ζώνη του ευρώ.

Τον Απρίλιο του 2019, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 14,2% στην ΕΕ28 και το 15,8% στη ζώνη του ευρώ, έναντι 15,4% και 17,2% αντίστοιχα τον Απρίλιο του 2018.

Τον Απρίλιο του 2019, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων σημειώθηκαν στη Γερμανία (5,3%) και στην Ολλανδία (6,2%), ενώ τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στην Ελλάδα (38,8% το Φεβρουάριο του 2019), στην Ισπανία (32,7%) και την Ιταλία (31,4%), ανέφερε η Eurostat./ibna