Η Standard&Poor’s επιβεβαιώνει την θετική προοπτική στην πιστοληπτική αξιολόγηση της Βουλγαρίας

Η Standard&Poor’s επιβεβαιώνει την θετική προοπτική στην πιστοληπτική αξιολόγηση της Βουλγαρίας

Η S&P Global Ratings επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας σε ‘ΒΒΒ-/Α-3’. Οι προοπτικές παραμένουν θετικές.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της S&P, οι δημοσιονομικές και εξωτερικές θέσεις της Βουλγαρίας παραμένουν ισχυρές και οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της χώρας εκτιμάται ότι είναι ευνοϊκές, παρά τους αναμενόμενους διαρθρωτικούς περιορισμούς σε μακροπρόθεσμη βάση.

Οι θετικές προοπτικές αξιολόγησης αντανακλούν την άποψη της S&P ότι η Βουλγαρία ενδέχεται να ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ΙΙ (ERM II) τους επόμενους 12 μήνες.

Ο οίκος αναμένει μια ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 3,3% το 2019 και μετά οι ρυθμοί ανάπτυξης θα μετριαστούν στο 3% το 2022. Αυτό θα οφείλεται κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση και στις κρατικές επενδύσεις.

Ο οίκος προβλέπει ανάκαμψη των εξαγωγών παρά την προσδοκία του για μείωση της εξωτερικής ζήτησης το 2019, λόγω της οικονομικής επιβράδυνσης των βασικών εμπορικών εταίρων της Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με την S&P, η Βουλγαρία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην εκπλήρωση των δεσμεύσεών της για ένταξη στον ERM II, με τις περισσότερες είτε να έχουν ολοκληρωθεί είτε να βρίσκονται σε εξέλιξη σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης.

Ο οίκος μάλιστα θα μπορούσε να αυξήσει τις αξιολογήσεις για τη Βουλγαρία εάν η χώρα εισέλθει στον ERM II. Η πρόοδος στην αντιμετώπιση των υπολειπόμενων διαρθρωτικών και θεσμικών εμποδίων θα μπορούσε επίσης να στηρίξει τις αξιολογήσεις.

Η SP θα μπορούσε να αναθεωρήσει τις προοπτικές σε σταθερές αν ανακύψουν πιέσεις στο ισοζύγιο πληρωμών ή στον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας, για παράδειγμα λόγω της συσσώρευσης μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Η αναθεώρηση των προοπτικών από θετική σε σταθερή είναι δυνατή εάν η πρόοδος προς την ένταξη στην ευρωζώνη παραμείνει στάσιμη για μεγάλο χρονικό διάστημα./ibna

Πρωτοδημοσιεύτηκε στη The Sofia Globe