Σε ανάπτυξη η ελληνική μεταποίηση και το Μάιο

Σε ανάπτυξη η ελληνική μεταποίηση και το Μάιο

Η υγεία του ελληνικού μεταποιητικού τομέα εξακολούθησε να βελτιώνεται τον Μάιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της έρευνας του δείκτη PMI. Η απότομη αύξηση της παραγωγής και των νέων παραγγελιών υποστήριξε τη γενική ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, η συνεχής αύξηση της ζήτησης των πελατών συνέβαλε στην άνοδο των επιπέδων απασχόλησης, η οποία ήταν μεταξύ των ισχυρότερων που έχουν καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας.

Εν τω μεταξύ, η αύξηση του κόστους εισροών εξασθένησε με σταθερό ρυθμό, ο οποίος ήταν ο βραδύτερος που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο του 2016. Οι εταιρείες ανταποκρίθηκαν αυξάνοντας τις τιμές εργοστασίου τους με τον ασθενέστερο ρυθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών.

Οι προβλέψεις σχετικά με την παραγωγή παρέμειναν έντονα αισιόδοξες τον Μάιο, καθώς η απόκτηση νέων πελατών και ο μεγαλύτερος όγκος παραγγελιών εξαγωγών ενίσχυσαν τα επίπεδα εμπιστοσύνης.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της IHS Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index® – PMI®) –ένας σύνθετος δείκτης που έχει σχεδιαστεί για να μετρά την απόδοση της μεταποιητικής οικονομίας– έκλεισε στις 54.2 μονάδες τον Μάιο, τιμή χαμηλότερη από την πρόσφατη υψηλή τιμή του Απριλίου (56.6 μονάδες), υποδεικνύοντας ωστόσο σταθερή βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών στον ελληνικό τομέα παραγωγής αγαθών. Η πρόσφατη τιμή του κύριου δείκτη PMI επέκτεινε την τρέχουσα περίοδο ανάπτυξης σε δύο έτη.

Παρότι ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής εξασθένησε καταγράφοντας χαμηλό τριών μηνών, παρέμεινε, σε γενικές γραμμές, έντονος και αισθητά πάνω από την τάση που έχει καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας.

Ανεπιβεβαίωτα στοιχεία υπέδειξαν ότι η συνεχής αύξηση της παραγωγής ήταν αποτέλεσμα της μεγαλύτερης ζήτησης από το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Ανάπτυξη νέων εργασιών

Ταυτόχρονα, οι εταιρείες του μεταποιητικού τομέα υπέδειξαν έντονη ανάπτυξη των νέων εργασιών τον Μάιο. Μολονότι ο αντίστοιχος εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης έκλεισε ελαφρώς χαμηλότερα από την πρόσφατη υψηλή τιμή του Απριλίου, παρέμεινε υψηλότερα από την επί μακρόν καταγραφόμενη μέση τιμή στην ιστορία της έρευνας. Μέλη του πάνελ ανέφεραν ότι η αύξηση προήλθε από τη μεγαλύτερη ζήτηση από το εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς οι νέες παραγγελίες εξαγωγών αυξήθηκαν με έντονο ρυθμό και για εικοστό συνεχή μήνα.

Οι τιμολογιακές πιέσεις εξασθένησαν τον Μάιο, ενώ ο ρυθμός αύξησης του κόστους εισροών επιβραδύνθηκε καταγράφοντας τον ασθενέστερο ρυθμό από τον Ιούλιο του 2016. Παρόλ’ αυτά, μέλη του πάνελ υπέδειξαν ότι η σταθερή αύξηση των τιμών ήταν αποτέλεσμα του υψηλότερου κόστους πρώτων υλών και μεταφορικών. Ως εκ τούτου, η μεγαλύτερη ζήτηση έδωσε τη δυνατότητα στις εταιρείες να μετακυλήσουν το υψηλότερο κόστος εισροών στους πελάτες τους, μέσω της αύξησης των τιμών εργοστασίου για τέταρτο συνεχή μήνα.

Εν τω μεταξύ, τα επίπεδα απασχόλησης αυξήθηκαν περαιτέρω τον Μάιο. Η έντονη αύξηση του εργατικού δυναμικού αποδόθηκε γενικά στις μεγαλύτερες απαιτήσεις παραγωγής, και ο ρυθμός αύξησης παρέμεινε μεταξύ των ταχύτερων που έχουν καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας. Κατά συνέπεια, οι εταιρείες υπέδειξαν μειωμένη πίεση στο εργατικό δυναμικό τους, καθώς ο όγκος των αδιεκπεραίωτων εργασιών υποχώρησε ελαφρώς.

Αύξηση παραγγελιών

Η έντονη αύξηση των νέων παραγγελιών οδήγησε σε περαιτέρω συρρίκνωση των αποθεμάτων προμηθειών, καθώς τα αποθέματα χρησιμοποιήθηκαν για να καλύψουν τις απαιτήσεις παραγωγής. Επιπρόσθετα, η αγοραστική δραστηριότητα αυξήθηκε με έντονο ρυθμό.

Τέλος, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μεταξύ των κατασκευαστών παρουσίασε ιδιαίτερα θετική εικόνα τον Μάιο. Τα υψηλά επίπεδα αισιοδοξίας συνδέθηκαν με την απόκτηση νέων πελατών και τη μεγαλύτερη ζήτηση από τους πελάτες του εξωτερικού./ibna