Τον Ιούλιο η δεύτερη φάση του market test για τον σταθμό FSRU στην Αλεξανδρούπολης

Τον Ιούλιο η δεύτερη φάση του market test για τον σταθμό FSRU στην Αλεξανδρούπολης

Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ξεκινήσει η δεύτερη δεσμευτική φάση του market test για την πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Floating Storage Regasification Unit – FSRU) της Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την διαχειρίστρια εταιρεία Gastrade.

Το αίτημα έγκρισης που έχει κατατεθεί στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας περιγράφουν τους όρους διεξαγωγής του market test και δέσμευσης δυναμικότητας στον εν λόγω τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Στις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν ανάμεσα στην Gastrade και την ΡΑΕ περιλαμβάνονταν παράλληλα τα θέματα τιμολογιακής πολιτικής.

Η εταιρεία έχει επιλέξει μία ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική, που θα παρέχει διευρυμένες επιλογές για τους χρήστες, σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, στους χρόνους δέσμευσης των ποσοτήτων, τις ποσότητες και τα προϊόντα.

Οι ίδιοι κύκλοι εικάζουν ότι το market test είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί  εντός του Ιουλίου και ότι θα δοθεί στους ενδιαφερόμενους χρονικό περιθώριο δύο μηνών προκειμένου να δεσμεύσουν ποσότητες, εφόσον η ΡΑΕ χορηγήσει τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Η δεύτερη διαγωνιστική διαδικασία αφορά στην κατασκευή των υποδομών (όπως του θαλάσσιου και χερσαίου αγωγού) οι οποίες θα συνδέουν τον πλωτό σταθμό υποδοχής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης (FSRU) υγροποιημένου φυσικού αερίου με το ελληνικό εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ.

Με βάση την αξιολόγηση των εταιρειών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην διαδικασία, τα προεπιλεγέντα σχήματα είναι επτά, αποτελούμενα από κοινοπραξίες ελληνικών και διεθνών ομίλων.

Θυμίζουμε ότι η πρώτη – μη δεσμευτική- φάση του market test oλοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου, με είκοσι εταιρείες, από ένα ευρύ φάσμα χωρών, να εκδηλώνουν ενδιαφέρον, για συνολική δέσμευση ποσοτήτων της τάξης των 12,2 δισ. κυβικών μέτρων ετήσιας δυναμικότητας επαναεριοποίησης στον FSRU Αλεξανδρούπολης και παράδοσης τους στο Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Με βάση το υπάρχον χρονοδιάγραμμα, η τελική επενδυτική απόφαση φαίνεται πως θα έχει ληφθεί έως τα τέλη του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι η πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Floating Storage Regasification Unit – FSRU) της Αλεξανδρούπολης, μαζί με τον αγωγό φυσικού αερίου TAP και τον αγωγό φυσικού αερίου IGB έχουν περιληφθεί στον κατάλογο των έργων κοινού ενδιαφέροντος της Ε.Ε./ibna