Το Μαυροβούνιο είναι έτοιμο να ανοίξει το τελευταίο ενταξιακό κεφάλαιο

Το Μαυροβούνιο είναι έτοιμο να ανοίξει το τελευταίο ενταξιακό κεφάλαιο

Στην έκθεση του τρέχοντος έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παράσχει ακριβείς και λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για την ποιοτική εκπλήρωση των υποχρεώσεων ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για κάθε μέλος της κοινωνίας να πράξει το ρόλο του στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης και να συμβάλλει στην ένταξη στην ΕΕ μέσω της εργασίας του, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας, Aleksandar Drljević.

Ο κ. Drljević υπενθύμισε ότι η έκθεση του τρέχοντος έτους παρέχει μια αξιολόγηση της προόδου που επιτεύχθηκε, τόσο αναφορικά με την εκπλήρωση των πολιτικών και οικονομικών κριτηρίων ένταξης στην ΕΕ, όσο και την ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων συμμετοχής σε 33 κεφάλαια διαπραγματεύσεων.

«Η Κομισιόν κατέγραψε τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και την πρόοδο του Μαυροβουνίου σχετικά με τη διαδικασία ένταξης, αλλά και έδωσε ακριβείς και λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για να συνεχίσει την υψηλής ποιότητας εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την ενταξιακή περίοδο, με έμφαση στους τομείς στους οποίους καταβάλλονται πρόσθετες προσπάθειες, προκειμένου οι μεταρρυθμίσεις να δώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα», τόνισε ο Drljević.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι στα περισσότερα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων αναγνωρίστηκαν τα αποτελέσματα και η πρόοδος που σημειώθηκε κατά την περίοδο αναφοράς, προσθέτοντας ότι η πλευρά του Μαυροβουνίου είναι έτοιμη να ανοίξει το τελευταίο κεφάλαιο (κεφάλαιο 8), να επιτύχει τα κριτήρια για το κλείσιμο των κεφαλαίων 23 και 24, καθώς και να κλείσει προσωρινά και άλλα κεφάλαια.

«Οι αξιολογήσεις από την Έκθεση θα χρησιμεύσουν ως κατευθυντήριες γραμμές για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις των οποίων ο τελικός στόχος είναι η επίτευξη μιας ευρωπαϊκής ποιότητας ζωής στο Μαυροβούνιο. Η δημοσίευση της έκθεσης της Κομισιόν αποτελεί μια ευκαιρία για όλα τα μέλη της κοινωνίας μας να δουν τον ρόλο τους στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να συμβάλουν στην ένταξη του Μαυροβουνίου στην ΕΕ μέσω του έργου τους», τόνισε ο διαπραγματευτής.

Απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, ο Drljević δήλωσε την ικανοποίησή του με το έργο που επιτελέστηκε, αλλά όπως είπε είναι αχάριστο να προβλέψουμε την ημερομηνία ένταξης στην ΕΕ.

«Πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά πριν την ένταξη. Είναι σημαντικό για εμάς να υπάρχει η προοπτική της ένταξης και η ημερομηνία θα εξαρτηθεί όχι μόνο από εμάς αλλά και από την κατάσταση στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της. Γνωρίζουμε ότι διάφορα γεγονότα, όπως το Brexit, το μεταναστευτικό και η εσωτερική ενοποίηση στην ΕΕ, αντικατοπτρίζουν την πολιτική διεύρυνσης. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τα γεγονότα στην Ένωση, αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμιστικές μας δραστηριότητες», κατέληξε ο Drljević.

Από την πλευρά της η επικεφαλής διαπραγματεύτρια για τα κεφάλαια 23 και 24, Marijana Laković, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο που σημειώθηκε στη δικαστική μεταρρύθμιση, επισημαίνοντας ότι το σχέδιο στρατηγικής για τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση έχει προγραμματίσει μέτρα που συνάδουν με τις συστάσεις της Κομισιόν.

«Όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, η κυβέρνηση έχει καταβάλει προσπάθειες για τη βελτίωση της κατάστασης κατά την περίοδο αναφοράς, μεταξύ άλλων, με την αλλαγή του συνόλου των νόμων για τα μέσα ενημέρωσης, η έγκριση των οποίων αναμένεται μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Η αφοσίωση των αστυνομικών και δικαστικών θεσμών αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι από τέσσερις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων τρεις έχουν επιλυθεί με τελικές καταδίκες, ενώ ελπίζουμε ότι σύντομα θα καταμετρηθεί ο δικαστικός επίλογος της επίθεσης εναντίον του δημοσιογράφου Oliver Lakić. Η Κομισιόν τόνισε την αδυναμία της αυτοδιάθεσης των μέσων ενημέρωσης. Δεν εναπόκειται στην κυβέρνηση, αλλά από εσάς, οι εκπρόσωποι της κοινότητας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της κυβέρνησης θα παράσχουν πλήρη υποστήριξη στην επίλυση αυτού του ζητήματος, χωρίς καμία παρέμβαση στην ανεξαρτησία της αυτοδιάθεσης», δήλωσε η Laković./ΙΒΝΑ