Β-Ε: Ίσα δικαιώματα για κάθε παιδί

Β-Ε: Ίσα δικαιώματα για κάθε παιδί

«Η προστασία και η προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών είναι ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο γενικός στόχος της υποστήριξής μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλα τα παιδιά, αλλά ιδιαίτερα τα παιδιά χωρίς γονική μέριμνα, τα παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο αποχώρησης από τις οικογένειές τους και τα παιδιά με αναπηρίες, απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και καθεστώς με άλλα παιδιά στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη», παρατήρησε ο Khaldoun Sinno, αναπληρωτής επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Β-Ε, μιλώντας στο συνέδριο του χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος «Υποστήριξη της Μετατροπής των Ιδρυμάτων Φροντίδας» αξίας 1 εκατ. ευρώ.

Το συνέδριο παρουσίασε τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της αξιολόγησης του προγράμματος, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη βασικών, αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.

«Για τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η UNICEF, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι εταίροι συνεργάστηκαν με την κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών για τη βελτίωση της αποϊδρυματοποίησης των παιδιών και εργάστηκαν για την ενίσχυση των συστημάτων οικογενειακής φροντίδας. Οι σύνθετες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν θα συμβάλλουν άμεσα στη βελτίωση της παιδικής φροντίδας», σημείωσε η Afshan Khan, περιφερειακή διευθύντρια του Περιφερειακού Γραφείου της UNICEF για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.

Οι συμμετέχοντες στο πάνελ επικεντρώθηκαν στην παρουσίαση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος σε όλα τα υπουργεία και στα αρμόδια όργανα και μίλησαν για την ανάγκη κινητοποίησης και υποστήριξης των βασικών ενδιαφερομένων και των μέσων ενημέρωσης για την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των παιδιών, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και τα στρατηγικά πλαίσια στη Β-Ε.

«Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για να βελτιώσουμε αυτές τις διαδικασίες. Πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των πιο ευάλωτων παιδιών και να ενισχύσουμε τις κοινότητες, έτσι ώστε να προστατεύεται το δικαίωμα κάθε παιδιού να ζει με οικογένεια», δήλωσε η Biljana Čamur-Veselinović, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων της Β-Ε.

Όπως τονίστηκε στο δελτίο Τύπου, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ιδρύματα σε τοπικό και ανώτατο επίπεδο, για την ανάπτυξη ικανοτήτων, για την παροχή υπηρεσιών και την εφαρμογή βασικών καθηκόντων. Ένα υψηλό επίπεδο δέσμευσης όλων των εμπλεκομένων είναι απαραίτητο για να επιτρέψει την επιτυχή εφαρμογή και να διασφαλίσει ότι τα παιδιά με αναπηρίες στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη θα αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες τους, συμφώνησαν οι συμμετέχοντες./ΙΒΝΑ