Το πέρασμα της ελληνικής οικονομίας στην ανάκαμψη της κοινωνίας

Το πέρασμα της ελληνικής οικονομίας στην ανάκαμψη της κοινωνίας

Το πέρασμα της ελληνικής οικονομίας στη φάση της ανάκαμψης αλλά και συγκεκριμένες παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής έχουν ήδη αρχίσει να καταγράφονται και στους κοινωνικούς δείκτες όπως φαίνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία για τα έτη 2016-2017, κάτι το οποίο δημιουργεί την πεποίθηση ότι η κατάσταση θα εμφανίζεται ακόμη πιο βελτιωμένη για το 2018 και το 2019.

Είναι ενδεικτικό πως το 2013 το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα έφτασε στο ιστορικά υψηλό 27,5%. Έκτοτε, η ανεργία έχει καταγράψει σημαντική υποχώρηση με το ποσοστό ανεργίας να έχει μειωθεί κατά 8,3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ κατά την τελευταία τετραετία ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 400.700 άτομα.   Οι μακροχρόνια άνεργοι (διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση κατά τη διάρκεια της κρίσης και αποτελούν την πλειονότητα των ανέργων. Παρουσιάζουν ωστόσο και τη μεγαλύτερη μείωση της μάζας τους από το 2015 και μετά (-61,6 χιλ. το 2015, -61,4 χιλ. το 2016, -66,7 χιλ. το 2017). Μειώσεις παρουσιάζουν και οι υπόλοιπες κατηγορίες με βάση τη διάρκεια ανέργων 0-5 μήνες και 6-11 μήνες.

Άλλωστε, το 2013 το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα έφτασε στο ιστορικά υψηλό 27,5%. Έκτοτε, η ανεργία έχει καταγράψει σημαντική υποχώρηση, με το ποσοστό ανεργίας να έχει μειωθεί κατά 8,3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ κατά την τελευταία τετραετία ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 400.700 άτομα.

Η πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης/ κατάρτισης στους νέους ηλικίας 18-24 ετών παρουσιάζει εντονότερη πτωτική τάση στην Ελλάδα σε σχέση με την ΕΕ-28. Το 2018 ο μέσος όρος στην ΕΕ-28 ανέρχεται στο 10,6%, ενώ, στην Ελλάδα βρίσκεται στο 4,9%. Το ποσοστό για τους άνδρες διαμορφώνεται στο 7,1% και για τις γυναίκες στο 4,9%.

Κοινωνική πολιτική

Από εκεί και πέρα, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 2016 και αποτελεί τη ναυαρχίδα των προνοιακών πολιτικών για την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το ΚΕΑ τέθηκε σε πλήρη εθνική εφαρμογή το Μάρτιο του 2017 και ανήλθε σε 550 εκατ. ευρώ, το 2018 αυξήθηκε σε 791 εκατ. ευρώ και για την περίοδο 2019-2022 έχει προγραμματιστεί δαπάνη ύψους 850 εκατ. ευρώ ανά έτος.

Τα οικογενειακά επιδόματα σταδιακά ενισχύθηκαν και το 2018 ανήλθαν σε 1,1 δισεκ. ευρώ. Για το διάστημα 2019-2022 έχουν προγραμματιστεί δαπάνες ύψους 960 εκατ. ευρώ ανά έτος.

Οι αξίες τοποθέτησης (vouchers) για βρεφονηπιακούς σταθμούς παρουσιάζουν συνεχή αύξηση κατά την τελευταία τετραετία με στόχο τα επόμενα χρόνια οι βρεφονηπιακοί σταθμοί να καλύπτουν 150.000 παιδιά. Το σχολικό έτος 2014-2015 ανήλθαν σε 79.928 ενώ το 2018-2019 σε 127.026./ibna