Συνεργασία Βουλγαρίας – Βόρειας Μακεδονίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Συνεργασία Βουλγαρίας – Βόρειας Μακεδονίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Το υπουργικό συμβούλιο της Βουλγαρίας σε συνεδρίαση στις 22 Μαΐου ενέκρινε το χέδιο πρωτοκόλλου για τη συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης της Βουλγαρίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Το σχέδιο θα χρησιμεύσει ως βάση για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών σχετικά με ένα τελικό έγγραφο που θα υπογραφεί, δήλωσε η κυβέρνηση της Βουλγαρίας.

«Το πρωτόκολλο θα συμβάλει στην πιο επιτυχημένη αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων στην περιοχή, στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και, πάνω απ ‘όλα, στην αποτελεσματικότερη υποστήριξη και φροντίδα των δυνητικών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων», ανέφερε η δήλωση.

Η συνεργασία μεταξύ της Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας είναι σύμφωνη με τις δηλωμένες προτεραιότητες της βουλγαρικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη στρατηγική της για την ταχύτερη ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων και τις προτεραιότητες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, δήλωσε η κυβέρνηση της Βουλγαρίας.

Το σχέδιο προβλέπει ότι το πεδίο συνεργασίας θα περιλαμβάνει ζητήματα σχετικά με τον εντοπισμό, τη στόχευση, την προστασία και την εκούσια επιστροφή των θυμάτων ή των δυνητικών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

«Είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα στην πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών εμπορίας ανθρώπων, με την αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών, προκειμένου να εντοπιστούν, να προστατευθούν και να στοχεύσουν τα θύματα και τα δυνητικά θύματα της εμπορίας ανθρώπων. Πρέπει να γίνουν κοινές εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως της εμπορίας παιδιών, και κοινές ενέργειες για την αποκάλυψη νέων τάσεων στην εμπορία ανθρώπων και για τη δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών για την κατάλληλη αντίδραση».

Το σχέδιο αναφέρει ότι η Εθνική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων της Βουλγαρίας και η Εθνική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων και της Παράνομης Μετανάστευσης της Βόρειας Μακεδονίας θα οριστούν από τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας ως όργανα παρακολούθησης για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου./ibna