Εκροή 254,4 εκατ. ευρώ στις άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία το α’ τρίμηνο του 2019

Εκροή 254,4 εκατ. ευρώ στις άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία το α’ τρίμηνο του 2019

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία τους πρώτους τρεις μήνες του έτους σημείωσαν εκροή 254,4 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή το 0,4 τοις εκατό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Βουλγαρίας (ΒΝΒ) στις 20 Μαΐου.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, οι άμεσες ξένες επενδύσεις σημείωσαν εκροή 52,6 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά η ΒΝΒ ανέφερε αρχικά εισροή 179,1 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αναθεωρήθηκε προς τα κάτω αργότερα.

Οι επενδύσεις σε μετοχές, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ακινήτων, παρουσίασαν εκροή 562,8 εκατομμυρίων ευρώ (σε σύγκριση με εκροή 184,5 εκατομμυρίων ευρώ κατά τους τρεις πρώτους μήνες του 2018) και τα επανεπενδυόμενα κέρδη σημείωσαν εκροή 72,5 εκατομμυρίων ευρώ (έναντι εισροή 65,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος).

Τα έσοδα από επενδύσεις σε ακίνητα από ξένες εταιρείες ανήλθαν σε 2,2 εκατ. ευρώ, έναντι 7,1 εκατ. Ευρώ κατά την ίδια περίοδο του 2018.

Τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας έδειξαν 380,9 εκατ. ευρώ από τις εισροές επενδύσεων, που καταγράφηκαν ως η μεταβολή των καθαρών υποχρεώσεων των εταιρειών της Βουλγαρίας έναντι των ξένων επενδυτών τους, σε σύγκριση με τα 66,7 εκατ. ευρώ που καταγράφηκαν το α’ τρίμηνο του 2018. Τέτοιες χρηματοοικονομικές ροές περιλαμβάνουν χρηματοδοτικά δάνεια και χρεόγραφα, δήλωσε η BNB.

Ανά χώρα, η μεγαλύτερες άμεσες επενδύσεις στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο-Μάρτιο προέρχονται από την Ολλανδία (174,3 εκατομμύρια ευρώ), την Ιρλανδία (70 εκατομμύρια ευρώ) και το Ηνωμένο Βασίλειο (52,2 εκατομμύρια ευρώ).

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι βουλγαρικές επενδύσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 82,8 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, έναντι αύξησης 14,8 εκατομμυρίων ευρώ την ίδια περίοδο του 2018, δήλωσε η BNB./ibna