Ελάφρυνση μέχρι το…2070 για το ελληνικό χρέος

Ελάφρυνση μέχρι το…2070 για το ελληνικό χρέος

Υπερμεγέθης είναι η ελάφρυνση του ελληνικού δημοσίου χρέους, η οποία προήλθε από την περυσινή συμφωνία της Ελλάδας με τους θεσμούς, η οποία “ανοίγει” ένα καθαρό διάδρομο έως 15 έτη μέσα στον οποίο η ελληνική οικονομία θα είναι σε θέση να παίρνει συνεχόμενες “ανάσες”

Μέχρι το 2070 φτάνουν πλέον οι λήξεις του δημοσίου χρέους, μετά την επιμήκυνση της διάρκειας των δανείων που είχε λάβει η Ελλάδα από τον EFSF, στο πλαίσιο των «μεσοπρόθεσμων μέτρων απομείωσης του ελληνικού χρέους.

Πριν από την εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης, οι λήξεις (δανείων και ομολόγων) έφταναν μέχρι και το έτος 2060. Τώρα εκτείνονται σε βάθος άλλης μίας δεκαετίας και φθάνουν μέχρι το 2070.

Με την επιμήκυνση αυτή, οι λήξεις του ελληνικού χρέους επεκτάθηκαν μέχρι και το έτος 2070 αντί του 2060 που ήταν, δίνοντας «ανάσα» στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, καθώς μειώνονται τα χρεολύσια των ετών από το 2045 μέχρι και το 2056, καθώς και οι τόκοι των συγκεκριμένων δανείων.

Δάνεια και επιμήκυνση

Πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως προκύπτει από τον αναλυτικό πίνακα που δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), ορισμένα από τα δάνεια του EFSF επιμηκύνθηκαν μέχρι και 15 χρόνια, ενώ ο μέσος όρος της επιμήκυνσης είναι η δεκαετία.

Πρόκειται για δάνεια ύψους 96,3 δισ. ευρώ, που χορηγήθηκαν σε δόσεις από τον EFSF στην Ελλάδα κατά την περίοδο από τον Μάρτιο του 2012 μέχρι και τον Αύγουστο του 2014. Συνολικά, η Ελλάδα είχε λάβει δάνεια ύψους 130,9 δις. ευρώ, από τον πρόδρομο του ESM, εκ των οποίων, όμως, τα 34,6 δισ. ευρώ, δεν αλλάζουν χρόνο ωρίμανσης, οι οποίες εκτείνονται από το έτος 2023 μέχρι και το έτος 2042.

Τα συγκεκριμένα δάνεια, θα αποτελέσουν αντικείμενο εφαρμογής του τρίτου πακέτου απομείωσης του ελληνικού χρέους που θα εφαρμοστούν σε βάθος χρόνου και εφόσον κριθεί απαραίτητο από τους δανειστές./ibna