Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική: Επενδύσεις 55 δις. ευρώ ως το 2023

Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική: Επενδύσεις 55 δις. ευρώ ως το 2023

Την  εκτίμηση ότι έως το 2023 μπορούν να υλοποιηθούν επενδύσεις 55 δισ. ευρώ μόνο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) περιέχει το κείμενο της πρώτης ετήσιας επικαιροποίησης της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Ελλάδας, το οποίο αναμένεται να δημοσιευθεί άμεσα.

Πέραν τούτου, στους άξονες της επικαιροποιημένης Αναπτυξιακής Στρατηγικής περιλαμβάνεται ο διπλασιασμός των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΑΞΕ) ως ποσοστού του ΑΕΠ από το 2% στο 4% μέχρι το 2025. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο βελτιωμένο πλαίσιο υποστήριξης επενδύσεων όπως με το νέο νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις, στη γενικότερη συστηματική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας της χώρας με Διεθνείς Επενδυτικούς Οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης καθώς και με τις διακρατικές συνεργασίες που αναπτύσσονται με αναδυόμενες οικονομίες και επενδυτικούς οργανισμούς

Στήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν κεντρική επιλογή της αναπτυξιακής στρατηγικής και σημειώνεται ότι είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων νέα ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τις ΜμΕ από το ΕΤΕΑΝ, το ΤΑΝΕΟ, τον Αναπτυξιακό Νόμο και το EquiFund. Μάλιστα το ΤΑΝΕΟ έχει δημοσιεύσει προσκλήσεις για προγράμματα που υπολογίζεται να προσελκύσουν συνολικά κεφάλαια πάνω από 1.1 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επίσης, για τη στήριξη των ΜμΕ εντός του 2019 θα τεθεί σε λειτουργία το εθνικό Δίκτυο υποστήριξης ΜμΕ, το οποίο αποσκοπεί στην εξατομικευμένη στήριξη 4.000 επιχειρήσεων κατ’ έτος.

Στο πεδίο των εξαγωγών, τίθεται ως στρατηγικός στόχος η αύξησή τους στο 50% του ΑΕΠ έως το 2025, ενώ ως προς τη βελτίωση της παραγωγικότητας, με ένα πλέγμα παρεμβάσεων τίθεται ο στόχος για τη σύγκλιση με τον μέσο όρο της ΕΕ, κάτι που ισοδυναμεί με αύξηση των ρυθμών παραγωγικότητας κατά 2% σε ετήσια βάση.

Έρευνα και Ανάπτυξη

Για την αξιοποίηση επιστημονικού προσωπικού για την υποστήριξη της καινοτομίας, προβλέπεται η δημιουργία 10.000 ποιοτικών θέσεων εργασίας για νέους ερευνητές μέσω του ΕΛΙΔΕΚ και ερευνητικών προγραμμάτων έως το 2021, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση σε μια συνολικότερη ενίσχυση των επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, διπλασιάζοντας τις επενδύσεις σε Ε&Α. Το 2020, προβλέπεται ότι οι δαπάνες αυτές θα έχουν διπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2011./ibna