Μαυροβούνιο: Αποθέματα 1 δισ. ευρώ στα χέρια αλλοδαπών

Μαυροβούνιο: Αποθέματα 1 δισ. ευρώ στα χέρια αλλοδαπών

Ο Οργανισμός Κεντρικών Αποθετηρίων του Μαυροβουνίου (CDA) κατέγραψε ότι οι αλλοδαποί κατέχουν πάνω από το 20% όλων των τίτλων στο Μαυροβούνιο, αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από την ετήσια έκθεση του CDA του 2018, σύμφωνα με τα ΜΜΕ του Μαυροβουνίου.

Οι Ιταλοί επενδυτές βρίσκονται στην κορυφή, όσον αφορά την κατοχή τίτλων στη χώρα. Η ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν ανέρχεται σε 227.673.964 ευρώ, ήτοι ποσοστό 4,63% επί της συνολικής αξίας όλων των τίτλων που είναι εγγεγραμμένοι στην Εταιρεία Εκκαθάρισης του Μαυροβουνίου (CKDD).

Στη συνέχεια βρίσκονται επενδυτές από την Αυστρία (κατέχουν μετοχές αξίας 198.580.126 ευρώ), την Ουγγαρία (137.918.279 ευρώ), την Κροατία (114.311.824 ευρώ), τη Σερβία (108.174.217 ευρώ), τη Σλοβενία ​​(67.392.979 ευρώ), την Κύπρο (67.327.335 ευρώ), την Τουρκία (61.165.254), την Ιαπωνία (25.851.734 ευρώ) και την Ελβετία (23.182.538 ευρώ).

Η συνολική ονομαστική αξία των τίτλων που ανήκουν σε αλλοδαπούς ανέρχεται σε 1.031.578.255 ευρώ και η οποία αντιπροσωπεύει το 20,97% της συνολικής αξίας όλων των τίτλων που είναι εγγεγραμμένοι στην CKDD.

Οι αναλυτές της CKDD σημειώνουν ότι η έκθεση καταρτίστηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 με βάση το προσωπικό οικονομικό δελτίο, ενώ οι λογαριασμοί θεματοφυλακής δεν ελήφθησαν υπόψη λόγω της μη ύπαρξης αναλυτικών στοιχείων.

Η CKDD δηλώνει ότι το Δεκέμβριο το κεντρικό μητρώο τους είχε εγγραφεί σε μετοχές αξίας 4,22 δισεκατομμυρίων ευρώ, μετοχές επενδυτικών κεφαλαίων ύψους 429,14 εκατομμυρίων ευρώ, ομόλογα του Ταμείου για αποζημίωση ύψους 90,54 εκατομμυρίων ευρώ, εταιρική αξία 18 εκατομμυρίων ευρώ, κρατικά αρχεία αξίας 77 εκατομμυρίων ευρώ και ομόλογα του Υπουργείου Οικονομικών ύψους 80,41 εκατ. ευρώ./ΙΒΝΑ