Οι εξαγωγές της Βουλγαρίας τον Ιανουάριο – Μάρτιο του 2019 αυξήθηκαν κατά 8,9% σε ετήσια βάση

Οι εξαγωγές της Βουλγαρίας τον Ιανουάριο – Μάρτιο του 2019 αυξήθηκαν κατά 8,9% σε ετήσια βάση

Τον Ιανουάριο – Μάρτιο του 2019, η συνολική αξία όλων των αγαθών που εξήχθησαν από τη Βουλγαρία ανήλθε σε 13.942,1 εκατ. λέβα, περίπου 8,9% περισσότερο από ότι τους ίδιους μήνες του 2018, δήλωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (NSI) στις 13 Μαΐου.

Μόνο τον Μάρτιο του 2019, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών από τη Βουλγαρία ανήλθαν σε 4 733,3 εκατ. λέβα, αύξηση 5% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2018, δήλωσε η NSI.

Η συνολική αξία όλων των αγαθών που εισήχθησαν στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο – Μάρτιο του 2019 ήταν 15 253,2 εκατ. λέβα (σε τιμές CIF) ή 3,5% περισσότερο από τον Ιανουάριο – Μάρτιο του 2018.

Τον Μάρτιο του 2019, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,1% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2018 και ανήλθαν σε 5 113,4 εκατ. Λέβα.

Το συνολικό εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο (εξαγωγές FOB – εισαγωγική CIF) ήταν αρνητικό κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019 και ανήλθε σε 1 311,1 εκατ. λέβα.

Σε τιμές FOB/FOB (μετά την εξάλειψη του κόστους μεταφοράς και ασφάλισης επί των εισαγωγών) κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019 το συνολικό εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο ήταν επίσης αρνητικό και ανήλθε σε 264,6 εκατ. λέβα.

Το Μάρτιο του 2019 το συνολικό ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου (εξαγωγές FOB – εισαγωγική CIF) ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 380,1 εκατ. λέβα. Το δε εμπορικό ισοζύγιο σε τιμές FOB/FOB ήταν επίσης αρνητικό και ανήλθε σε 61,4 εκατ. λέβα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019 οι εξαγωγές αγαθών από τη Βουλγαρία σε τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 13,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 4 335,0 εκατ. λέβα.

Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι της Βουλγαρίας ήταν η Τουρκία, η Κίνα, η Σερβία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσική Ομοσπονδία και η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, οι οποίες αντιπροσώπευσαν το 51,4% των εξαγωγών σε χώρες εκτός ΕΕ.

Τον Μάρτιο του 2019, οι εξαγωγές αγαθών από τη Βουλγαρία σε τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 10,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 1 460,5 εκατ. λέβα.

Οι εισαγωγές αγαθών στη Βουλγαρία από τρίτες χώρες κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019 αυξήθηκαν κατά 11,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και ανήλθαν σε 5 506,6 εκατ. λέβα.

Τα μεγαλύτερα ποσά αναφέρθηκαν για εμπορεύματα που εισήχθησαν από τη Ρωσική Ομοσπονδία, την Τουρκία, την Κίνα και τη Σερβία.

Τον Μάρτιο του 2019 οι εισαγωγές αγαθών προς τη Βουλγαρία από τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 8,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 1 596.7 εκατ. λέβα.

Το εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο της Βουλγαρίας (εξαγωγές FOB – εισαγωγική CIF) με τρίτες χώρες κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 1 171,6 εκατ. λέβα. Το εμπορικό ισοζύγιο σε τιμές FOB/FOB (μετά την εξάλειψη του κόστους μεταφοράς και ασφάλισης στις εισαγωγές) ήταν επίσης αρνητικό και ανήλθε σε 687,9 εκατομμύρια λέβα, δήλωσε η NSI./ibna