Χαμηλό το ποσοστό έκδοσης βίζας για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου

Χαμηλό το ποσοστό έκδοσης βίζας για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου

Το Ινστιτούτο EPIK δημοσίευσε μελέτη σχετικά με τη μετανάστευση πολιτών του Κοσσυφοπεδίου και των αιτήσεων ασύλου στις χώρες μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με την έκθεση, κατά τη διάρκεια του 2014-2018, συνολικά 413.569 πολίτες του Κοσσυφοπεδίου υπέβαλαν αίτηση για θεώρηση στη ζώνη Σένγκεν, με μόνο 281.826 από αυτές να γίνονται αποδεκτές.

Το 2018, συνολικά 90.840 πολίτες του Κοσσυφοπεδίου ζήτησαν θεώρηση Σένγκεν, εκ των οποίων 63.424 εγκρίθηκαν. Το ποσοστό απόρριψης θεωρήσεων ήταν 21,6%. Το 2018, οι περισσότερες αιτήσεις θεώρησης έγιναν για επίσκεψη στη Γερμανία με 32.529 αιτήσεις, εκ των οποίων 25.058 εγκρίθηκαν, την Ελβετία με 30.712 αιτήσεις, εκ των οποίων 24.504 εγκρίθηκαν και την Ελλάδα με 6.922 αιτήσεις, εκ των οποίων 6.039 εγκρίθηκαν.

Το 2018, το Κοσσυφοπέδιο κατέλαβε την 39η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με την κατάταξη της απόρριψης θεώρησης για θεώρηση Σένγκεν. Ως εκ τούτου, το Κοσσυφοπέδιο παρέμεινε πίσω από την Αίγυπτο, τη Γουινέα-Μπισσάου, τη Μπουρκίνα Φάσο ή την Παλαιστίνη, οι οποίες είχαν χαμηλότερο ποσοστό απόρριψης αιτήσεων για βίζα στη ζώνη Ζένγκεν./ibna