Υψηλό 19 ετών για την ελληνική μεταποίηση

Υψηλό 19 ετών για την ελληνική μεταποίηση

Ραγδαία βελτίωση των συνθηκών δραστηριοποίησης της ελληνικής μεταποίησης κατέγραψε για τον Απρίλιο η Markit, με τον δείκτη PMI να σημειώνει την υψηλότερη τιμή 19 ετών, από τον Ιούνιο 2000, εν μέσω επιτάχυνσης των ρυθμών αύξησης παραγωγής, νέων παραγγελιών καθώς και της απασχόλησης.

Σύμφωνα με την Μarkit, η ισχυρότερη ζήτηση από πελάτες εσωτερικού και εξωτερικού συνέβαλε στην αύξηση των αγορών εισροών και στη μείωση των αποθεμάτων πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων, καθώς τα αποθέματα χρησιμοποιήθηκαν για κάλυψη της παραγωγής. Οι κατασκευαστές αύξησαν περαιτέρω τις τιμές εργοστασίου τους, παρά τη βραδύτερη αύξηση του κόστους εισροών.

Υψηλότερη εμπιστοσύνη

Οι παραγωγοί αγαθών υπέδειξαν επίσης τον υψηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης ως προς την αύξηση της παραγωγής μέσα στο επόμενο έτος, που έχει καταγραφεί από την αρχή συλλογής των δεδομένων της έρευνας, τον Ιούλιο 2012.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της IHS Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index – PMI) έκλεισε στις 56,6 μονάδες τον Απρίλιο, από 54,7 μονάδες τον Μάρτιο. Η πρόσφατη τιμή του κύριου δείκτη υπέδειξε ραγδαία βελτίωση της υγείας του ελληνικού μεταποιητικού τομέα, η οποία ήταν η εντονότερη που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο 2000.

Τα επίπεδα παραγωγής εξακολούθησαν να αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθνμό που έχει καταγραφεί από τον Οκτώβριο 2007, ως αποτέλεσμα της εντονότερης ζήτησης από πελάτες εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και μεγαλύτερου όγκου νέων παραγγελιών.

Οι νέες εργασίες που έλαβαν οι Έλληνες κατασκευαστές αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο 2018. Η μεγαλύτερη ζήτηση από νέους και υφιστάμενους πελάτες είχε ως αποτέλεσμα αύξηση νέων παραγγελιών.

Οι ισχυρότερες συνθήκες ζήτησης από το εξωτερικό οδήγησαν στην ταχύτερη αύξηση των νέων εργασιών από το εξωτερικό, μετά την υψηλή τιμή-ρεκόρ που καταγράφηκε τον Ιανουάριο.

Κατά συνέπεια, οι παραγωγοί αγαθών αύξησαν σημαντικά τον αριθμό εργαζομένων τους. Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας αυξήθηκε καταγράφοντας υψηλό ρεκόρ στην ιστορία της έρευνας./ibna