Αλβανία: Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώνονται, ενώ δίνονται μεγαλύτερες εγγυήσεις για τη λήψη δανείων

Αλβανία: Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώνονται, ενώ δίνονται μεγαλύτερες εγγυήσεις για τη λήψη δανείων

Ο αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι χαμηλότερος από πριν και όλο και περισσότεροι πελάτες αποπληρώνουν τα δάνειά τους. Αυτή είναι η κατάσταση με τα τραπεζικά δάνεια όπως είχε διαμορφωθεί το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους, που επιβεβαιώθηκε από την Τράπεζα της Αλβανίας στην Έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα.

Πως είναι δυνατόν? Οι ειδικοί λένε ότι ο λόγος για αυτό είναι το γεγονός ότι οι τράπεζες ζητούν περισσότερες εγγυήσεις κατά την έκδοση δανείων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, αισθάνονται μεγαλύτερη υποχρέωση να αποπληρώσουν το δάνειό τους. Με άλλα λόγια, εάν ένα περιουσιακό στοιχείο ή ένα χρηματικό ποσό δεσμεύεται ως εγγύηση για την αποπληρωμή ενός δανείου, η πιθανότητα να πληρωθεί αυτό το δάνειο είναι υψηλότερη από ότι ένα δάνειο για το οποίο δεν έχει δοθεί σημαντική εγγύηση. «Το ύψος των εγγυήσεων για δάνεια είναι υψηλό και παρατηρείται σταθερή αύξηση. Αυτό καθιστά τα δάνεια λιγότερο επικίνδυνα», δηλώνουν τραπεζικές πηγές.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, το περασμένο έτος, 78,2% των δανείων καλύφθηκαν με εγγυήσεις, 1,5% περισσότερο από ό, τι πριν από ένα χρόνο. Αυτό δείχνει ότι τώρα είναι ευκολότερο για τις τράπεζες να κάνουν τους πελάτες να πληρώσουν τα δάνειά τους, αλλά συνέβαλε επίσης στον να πέσει ο αριθμός μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω από 10,5%, σε σύγκριση με το τέλος του περασμένου έτους.

Τα NPLs μειώθηκαν στο 17% – Τα δάνεια που διαγράφηκαν είχαν αντίκτυπο

«Η ποιότητα των δανείων έχει βελτιωθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα της πτώσης των μη επιδόσεων δανείων σε 17% ή 64 δισ. λεκ». Αυτή είναι μια ακόμα επιβεβαίωση από εμπειρογνώμονες της Τράπεζας της Αλβανίας, σύμφωνα με την οποία αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανειστών που καταγράφηκαν από το 2010.

Εκτός από το γεγονός ότι περισσότεροι πελάτες έχουν πληρώσει τα δάνειά τους, το γεγονός ότι οι τράπεζες έχουν διαγράψει αρκετά δάνεια έχει οδηγήσει σε πτώση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ένας άλλος παράγοντας που φαίνεται να είχε επιπτώσεις σε αυτό είναι το γεγονός ότι πολλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν αναδιαρθρωθεί και έχουν καταβληθεί οι εκκρεμείς δόσεις. «Από τον Ιούνιο του 2018, το ποσό των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν εξοφληθεί ανέρχεται σε 17,6 δισεκατομμύρια λεκ, ενώ έχουν διαγραφεί δάνεια αξίας 4,5 δισεκατομμυρίων λεκ, επιβεβαιώνουν μεταξύ άλλων εμπειρογνώμονες της Κεντρικής Τράπεζας.

Λιγότερα NPLs σε μεγάλες τράπεζες

«Η κύρια συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας των δανείων έχει γίνει από μεγάλες τράπεζες», επιβεβαιώνει η Τράπεζα της Αλβανίας. Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων για τις μεγάλες τράπεζες μειώθηκε από 14% σε 11%», εξηγούν οι ειδικοί.

«Οι μεσαίου μεγέθους τράπεζες έχουν την υψηλότερη αναλογία μη εξυπηρετούμενων δανείων με 11,6%, ενώ οι μικρές τράπεζες έχουν το χαμηλότερο με 8,8%. Οι διαρθρωτικές αλλαγές είχουν επίσης επιπτώσεις σε αυτό», αναφέρει η έκθεση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα./ibna