Στο 4.6% η ανεργία στη Βουλγαρία τον Μάρτιο του 2019, αύξηση της ανεργίας των νέων

Στο 4.6% η ανεργία στη Βουλγαρία τον Μάρτιο του 2019, αύξηση της ανεργίας των νέων

Η ανεργία στη Βουλγαρία ήταν 4,6% τον Μάρτιο του 2019, μειωμένη από το 4,7% του προηγούμενου μήνα και από το 5,3% του Μαρτίου του 2018, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Eurostat, στις 30 Απριλίου.

Το ποσοστό ανεργίας στη Βουλγαρία το Μάρτιο του 2019 ανέρχεται σε περίπου 154.000 άτομα, έναντι 178.000 τον Μάρτιο του 2018.

Η Eurostat ανέφερε ότι η ανεργία των νέων στη Βουλγαρία ήταν 13,4% τον Μάρτιο του 2019 (περίπου 20 000 άτομα κάτω των 25 ετών), έναντι 12,8% το Φεβρουάριο του 2019 (19 000 άτομα κάτω των 25 ετών) και 13,1% το Μάρτιο του 2018 (περίπου 20 000 άτομα).

Το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας της ευρωζώνης (EA19) ήταν 7,7% τον Μάρτιο του 2019, από 7,8% το Φεβρουάριο του 2019 και από 8,5% το Μάρτιο του 2018. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε στη ζώνη του ευρώ από τον Σεπτέμβριο του 2008.

Το ποσοστό ανεργίας της ΕΕ28 ήταν 6,4% το Μάρτιο του 2019, από 6,5% το Φεβρουάριο του 2019 και από 7% το Μάρτιο του 2018. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ28 από την έναρξη της μηνιαίας σειράς ανεργίας της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2000.

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2019, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 172 000 στην ΕΕ28 και κατά 174 000 στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2018, η ανεργία μειώθηκε κατά 1,430 εκατ. στην ΕΕ28 και κατά 1,172 εκατ. στη ζώνη του ευρώ.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Μάρτιο του 2019 σημειώθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (1,9%), τη Γερμανία (3,2%) και τις Κάτω Χώρες (3,3%).

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (18,5% τον Ιανουάριο του 2019), την Ισπανία (14%) και την Ιταλία (10,2%).

Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη εκτός της Δανίας (μεταξύ Φεβρουαρίου 2018 και Φεβρουαρίου 2019) και της Σουηδίας, όπου παρέμεινε σταθερό.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (από 20,6% σε 18,5% μεταξύ Ιανουαρίου 2018 και Ιανουαρίου 2019), την Εσθονία (από 6,7% σε 4,6% μεταξύ Φεβρουαρίου 2018 και Φεβρουαρίου 2019) και την Κύπρο (από εννέα τοις εκατό σε επτά τοις εκατό).

Τον Μάρτιο του 2019, 3,282 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ των οποίων 2,325 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2018, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 189.000 στην ΕΕ28 και κατά 150.000 στη ζώνη του ευρώ.

Τον Μάρτιο του 2019, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 14,5% στην ΕΕ28 και 16,0% στη ζώνη του ευρώ, έναντι 15,5% και 17,4% αντίστοιχα τον Μάρτιο του 2018.

Τον Μάρτιο του 2019, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Γερμανία (5,6%), στην Τσεχία (6,3%) και στις Κάτω Χώρες (6,4%), ενώ τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (39,7% τον Ιανουάριο του 2019) (33,7%) και την Ιταλία (30,2%), ανέφερε η Eurostat./ibna