Προειδοποίηση ΟΟΣΑ για ραγδαίες μεταβολές στην αγορά εργασίας

Προειδοποίηση ΟΟΣΑ για ραγδαίες μεταβολές στην αγορά εργασίας

Την επόμενη εικοσαετία οι μισές από τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας θα χαθούν ή θα αλλάξουν ριζικά προειδοποιεί ο ΟΟΣΑ.

Η έκθεση του διεθνούς οργανισμού είναι αποκαλυπτική για τις καθόλου ευοίωνες προοπτικές όχι μόνο για την εργασία, αλλά και για τα δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει υποχωρήσει στο μισό και η συμμετοχή των εργαζομένων στα Συνδικάτα, ενώ συνεχώς κερδίζουν έδαφος οι άτυπες μορφές εργασίας που αφορούν 1 στους 3 εργαζόμενους!

Ο ΟΟΣΑ στην έκθεση του σημειώνει ότι οι διατάξεις για την κοινωνική προστασία πρέπει να τροποποιηθούν για να διασφαλίσουν την καλύτερη κάλυψη των εργαζομένων με μη τυπικές μορφές απασχόλησης. «Πρέπει να δοθεί, επίσης, μεγαλύτερο βάρος στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τον κοινωνικό διάλογο, που μπορούν να συνδράμουν τις προσπάθειες των κυβερνήσεων να κάνουν τις αγορές εργασίας πιο ευπροσάρμοστες, ασφαλείς και κοινωνικά δίκαιες». Τονίζει, ακόμη, ότι χρειάζεται μία μεγάλη αναθεώρηση των προγραμμάτων εκμάθησης των ενηλίκων για να αυξηθεί η κάλυψή τους. Η συμμετοχή στα συνδικάτα, σημειώνει, μειώνεται σταθερά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες στις χώρες του ΟΟΣΑ, υποχωρώντας από το 30% το 1985 στο 16% το 2016. «Αυτό έχει εξασθενήσει τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων και έχει συμβάλει στη μείωση του εθνικού εισοδήματος που πηγαίνει σε αυτούς», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι οι διατάξεις για την κοινωνική προστασία πρέπει να τροποποιηθούν για να διασφαλίσουν την καλύτερη κάλυψη των εργαζομένων με μη τυπικές μορφές απασχόλησης. «Πρέπει να δοθεί, επίσης, μεγαλύτερο βάρος στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τον κοινωνικό διάλογο, που μπορούν να συνδράμουν τις προσπάθειες των κυβερνήσεων να κάνουν τις αγορές εργασίας πιο ευπροσάρμοστες, ασφαλείς και κοινωνικά δίκαιες».

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Όπως ακόμα σημειώνεται στην έκθεση ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η παγκοσμιοποίηση και οι δημογραφικές αλλαγές έχουν ήδη μετασχηματίσει τον κόσμο της εργασίας, και το 14% των υφιστάμενων θέσεων εργασίας μπορεί να εξαφανισθούν τα επόμενα 15-20 χρόνια λόγω της αυτοματοποίησης και ένα ακόμη 32% να αλλάξουν ριζικά. «Αν και οι χώρες του ΟΟΣΑ έχουν ανακτήσει πλήρως τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν στην κρίση και το ποσοστό απασχόλησης είναι 2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από ότι πριν την κρίση, η προβλεπόμενη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας ρίχνει σκιά στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τις θέσεις απασχόλησης και η αγορά εργασίας συνεχίζει να πολώνεται»./ibna