Σε δημόσια διαβούλευση ο κανονισμός τιμολόγησης του αγωγού IGB

Σε δημόσια διαβούλευση ο κανονισμός τιμολόγησης του αγωγού IGB

Οι Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας της Βουλγαρίας, EWRC, και της Ελλάδας, ΡΑΕ, έθεσαν από κοινού σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της εταιρείας ICGB AD σχετικά με τον Κανονισμό Τιμολόγησης του υπό κατασκευή διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας – Interconnector Greece-Bulgaria – IGB.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο Ρυθμιστές έχουν χορηγήσει εξαίρεση στον αγωγό IGB από τα άρθρα 9, 32 και 41 (6), (8) και (10) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ για 25 έτη, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις της κοινής τους απόφασης: EWRC P-BO-2/8.8.2018 και ΡΑΕ 768/6.8.2018 (ΦΕΚ Β’ 4052/2018).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΡΑΕ, στις 19 Απριλίου 2019 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στην δημόσια διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στις διευθύνσεις [email protected] (EWRC) και [email protected] (ΡΑΕ), μέχρι και την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019.

Οι Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας των δύο χωρών θα δημοσιοποιήσουν κατάλογο των συμμετεχόντων στην διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτηθεί τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεων του./ibna