Χαμηλότερο κόστος εμπορίου και αυξημένη αποδοτικότητα των μεταφορών στα Δυτικά Βαλκάνια

Χαμηλότερο κόστος εμπορίου και αυξημένη αποδοτικότητα των μεταφορών στα Δυτικά Βαλκάνια

Ένα νέο έργο διευκόλυνσης του εμπορίου και των μεταφορών στα Δυτικά Βαλκάνια θα μειώσει τόσο το χρόνο όσο και το κόστος του εμπορίου στην περιοχή. Το έργο ύψους 90 εκατ. δολαρίων, το πρώτο στάδιο μιας επένδυσης που θα κοστίσει 140 εκατ. δολάρια, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Το έργο αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, τη μείωση του κόστους των συναλλαγών, τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών και τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για το διασυνοριακό εμπόριο.

«Οι καθυστερήσεις στα σύνορα στα δυτικά Βαλκάνια είναι πενταπλάσιες σε σύγκριση με πολλές χώρες της ΕΕ και τα φορτηγά περνούν περίπου 26 εκατομμύρια ώρες σε διαβάσεις στην περιοχή κάθε χρόνο – σχεδόν 3.000 χρόνια», λέει η Linda Van Gelder, Περιφερειακός Διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας στα Βαλκανία.

Το έργο αυτό θα προσφέρει συνολικά 140 εκατομμύρια δολάρια σε τρεις περιφερειακούς συμμετέχοντες στα Δυτικά Βαλκάνια. Η Σερβία (40 εκατομμύρια δολάρια), η Βόρεια Μακεδονία (30 εκατομμύρια δολάρια) και η Αλβανία (20 εκατομμύρια δολάρια). Προβλέπεται ότι θα μειωθούν τα ετήσια έξοδα εξαγωγής και εισαγωγής κατά περισσότερο από 10%.

Αν και οι εξαγωγές από τα Δυτικά Βαλκάνια μπορούν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) χωρίς δασμούς, μόνο 10-20% των επιχειρήσεων στην περιοχή είναι εξαγωγείς. Η συμμόρφωση με τις διαδικασίες – συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων και των τελωνείων – και του χρόνου που αφιερώνεται στα σύνορα και στα σημεία διέλευσης μειώνει την αποτελεσματικότητα , αυξάνει το κόστος και παρεμποδίζει το εμπόριο. Στην Αλβανία, για παράδειγμα, 87% των αλβανικών επιχειρήσεων πωλούν εξ ολοκλήρου στην τοπική αγορά, το 10% των εξαγωγών προς την ΕΕ, και μόνο το 3% στα υπόλοιπα Δυτικά Βαλκάνια. Το έργο αυτό αποσκοπεί στην αύξηση του περιφερειακού εμπορίου με τη μείωση των μη δασμολογικών μέτρων, του χρόνου που απαιτείται για τον εκτελωνισμό και του συνολικού κόστους για το εμπόριο.

Το σχέδιο διευκόλυνσης του εμπορίου και των μεταφορών των Δυτικών Βαλκανίων θα συμβάλει στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας εμπορευμάτων στην περιοχή με την καθιέρωση ενός εθνικού συστήματος ενιαίου παραθύρου (NSW), το οποίο θα συνδέει βασικούς φορείς με στόχο τη μείωση των χρόνων εισαγωγής και εξαγωγής μέσω ψηφιοποιημένων τελωνείων, όπως η Intelligent Transport Systems (ITS) και η Διαχείριση της κυκλοφορίας των πλοίων και τα συστήματα πληροφοριών (VTMIS).

«Με τη βελτίωση των υποδομών, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των οργανισμών, το έργο αυτό θα ενισχύσει το εμπόριο και την ανάπτυξη στην περιοχή», λέει η Van Gelder.«”Το έργο θα μειώσει επίσης τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά σχεδόν 30.000 τόνους.

Περαιτέρω περιβαλλοντικά οφέλη από το έργο περιλαμβάνουν τη λιγότερη χρήση χαρτιού μέσω της ψηφιοποίησης, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε νέα και αναδιαμορφωμένα κτίρια και την καθιέρωση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για την παρακολούθηση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής και την πρόβλεψη των διαταραχών του εμπορίου στο οδικό δίκτυο./ΙΒΝΑ