Έρχονται αυξήσεις-φωτιά στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Βουλγαρία

Έρχονται αυξήσεις-φωτιά στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Βουλγαρία

Οι τρεις εταιρείες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Βουλγαρίας, ČEZ, EVN και Energo Pro υπέβαλαν αιτήσεις στην Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και Υδάτων της χώρας προκειμένου να τους δοθεί άδεια να αυξήσουν εκ νέου τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

Η εταιρεία διανομής ηλεκτρισμού ČEZ ζήτησε – ήταν μάλιστα η πρώτη από ότι φαίνεται – μια σημαντική αύξηση των νυκτερινών τιμολογίων για τους οικιακούς καταναλωτές της τάξης του 68%, ποσοστό που υπερβαίνει το 51%, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία, όπως αποκάλυψε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Βουλγαρίας.

Επιπλέον, η ίδια εταιρεία προτείνει αύξηση ύψους 3,5% στα ημερήσια τιμολόγια ηλεκτρισμού.

Από την πλευρά της, η εταιρεία διανομής ηλεκτρισμού EVN προτείνει αυξήσεις ύψους 4,6% για τα ημερήσια τιμολόγια της και 8% για τα τιμολόγια νυχτερινής χρέωσης.

Αντιστοίχως, η προτεινόμενη αύξηση από πλευράς της εταιρείας διανομής ηλεκτρισμού Energo Pro είναι για τα μεν νυκτερινά τιμολόγια της τάξης του 5% και για τα ημερήσια της τάξης του 2%.

Οι εν λόγω τιμές περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες δικτύου, καθώς και τις πληρωμές για την πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Την τελική απόφαση για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας τόσο για τα νοικοκυριά, όσο για τις μικρές επιχειρήσεις θα την λάβει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας./ibna