ΜΚΟ στη Βόρεια Μακεδονία εκφράζουν την ανησυχία τους για την έλλειψη μεταρρυθμίσεων

ΜΚΟ στη Βόρεια Μακεδονία εκφράζουν την ανησυχία τους για την έλλειψη μεταρρυθμίσεων

Η κοινωνία των πολιτών στη Βόρεια Μακεδονία εξέφρασε την ανησυχία της για την έλλειψη μεταρρυθμίσεων στο δικαστικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση.

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ελσίνκι αναφέρει ότι οι μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα δεν είναι διαφανείς και ότι τα πολιτικά κόμματα τις χρησιμοποιούν ως μέσο διαπραγμάτευσης μεταξύ τους.

Η Uranija Pirovska, εκπρόσωπος αυτής της οργάνωσης, λέει ότι η κοινωνία των πολιτών υποστηρίζει τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων, αλλά σύμφωνα με την ίδια, αυτό δεν είναι εξ ολοκλήρου εφικτό λόγω της πολιτικοποίησης της κρατικής διοίκησης.

«Η μεταρρύθμιση δεν είναι απολύτως εφικτή, επειδή η δημόσια διοίκηση είναι πολιτικοποιημένη και οι άνθρωποι προσλαμβάνονται με βάση τις πολιτικές πεποιθήσεις τους. Αυτό ήταν κάτι που είδαμε στην προηγούμενη κυβέρνηση, πιστεύοντας ότι δεν θα το δούμε σε αυτήν», δήλωσε ο Pirovska.

Η Uranija Pirovskaτου Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Πολιτικών αναφέρει ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία ένταξης της χώρας στην ΕΕ και ότι απαιτείται περισσότερη διαφάνεια στη διαδικασία αυτή.

«Οι χώρες της ΕΕ θέλουν να δουν μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με αυτό το ζήτημα πριν από την απόφαση του Ιουνίου», δήλωσε η Kacarska.

Οι δύο αυτές οργανώσεις προέβησαν σε αυτές τις εκτιμήσεις κατά την παρουσίαση μιας έκθεσης σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησε η χώρα. Σύμφωνα με την έκθεση, σημειώθηκαν βελτιώσεις στο δικαστικό σύστημα, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων./ibna