Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία δείχνουν εκροή 437,6 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2019

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία δείχνουν εκροή 437,6 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2019

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία τον πρώτο μήνα του έτους σημείωσαν εκροή 437,6 εκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί στο 0,7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας (BNB). Τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2018, οι άμεσες ξένες επενδύσεις ανήλθαν σε 236,6 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η ΒΝΒ ανέφερε αρχικά εισροή 204,9 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αναθεωρήθηκε ανοδικά αργότερα.

Οι επενδύσεις στα ίδια κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ακινήτων, παρουσίασαν εκροή 574,3 εκατομμυρίων ευρώ (σε σύγκριση με εκροή 117,7 εκατομμυρίων ευρώ κατά τους πρώτους δύο μήνες του 2018) και δεν υπήρξαν επανεπενδυθέντα κέρδη (έναντι 43,4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως πέρυσι).

Τα έσοδα από επενδύσεις σε ακίνητα από ξένες εταιρείες σημείωσαν επίσης εκροή ύψους 0,02 εκατομμυρίων ευρώ, σε σύγκριση με εισροή 4,7 εκατομμυρίων ευρώ κατά τους πρώτους δύο μήνες του περασμένου έτους, δήλωσε η BNB.

Τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας έδειξαν εισροές επενδύσεων αξίας 136,7 εκατ. ευρώ, που καταγράφηκαν ως η μεταβολή των καθαρών υποχρεώσεων των εταιρειών της Βουλγαρίας έναντι των ιδιοκτητών ξένων επενδυτών τους, σε σύγκριση με 310,8 εκατ. ευρώ που καταγράφηκαν τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2018. Οι χρηματοοικονομικές αυτές ροές περιλαμβάνουν δάνεια, πιστώσεις προμηθευτών και χρεόγραφα, δήλωσε η BNB.

Ανά χώρα, η μεγαλύτερη άμεση επένδυση στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο προήλθε από την Ιρλανδία (70 εκατομμύρια ευρώ), τις Κάτω Χώρες (43,2 εκατομμύρια ευρώ) και το Λουξεμβούργο (33,4 εκατομμύρια ευρώ).

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι βουλγαρικές επενδύσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 30,8 εκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, σε σύγκριση με αύξηση 3,3 εκατομμυρίων ευρώ την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, δήλωσε η BNB. /ibna