Προχωρά με την έφεση η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τη δημοσιονομική βόμβα των 1,2 δις

Προχωρά με την έφεση η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τη δημοσιονομική βόμβα των 1,2 δις

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό μέγαρο της Κύπρου με τον Γενικό Εισαγγελέα

Του Μιχάλη Μιχαήλ

Με ευρεία σύσκεψη στο προεδρικό μέγαρο της Κύπρου, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη και των αρχηγών των ποίτικών κομμάτων, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα αναφορικά με την απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου που ήταν θετική ως προς την επιστροφή αναδρομικά ποσού ύψους 1,2 δις ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους της Κύπρου.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα και να καταστεί σαφές από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας πως μπορεί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης.

Η υπόθεση

Υπενθυμίζεται σε αυτό το πλαίσιο το ιστορικό της εν λόγω απόφασης που όπως είχαμε γράψει είναι το εξής: Στις 29 Μαρτίου το τριμελές Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε με ομόφωνη απόφαση ως αντισυνταγματικό τον περί Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργαζομένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Νόμου του 2012, ενώ κατά πλειοψηφία κρίθηκαν ως αντισυνταγματικοί ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Νόμος (αποκοπή μέρους των ακαθάριστων απολαβών τους ως εισφορά στον Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας) και τον περί Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργαζομένων και στις Συντάξεις της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Νόμου του 2011.

Ο νόμος για μείωση των μισθών είχε ψηφισθεί τον Δεκέμβριο του 2012 και τέθηκε αμέσως σε ισχύ. Με τον ίδιο νόμο πάγωσαν και οι προσαυξήσεις για περίοδο δύο χρόνων. Ως εκ τούτου τα μέτρα που επιβλήθηκαν το 2012 στο πάγωμα των προσαυξήσεων τη μείωση των απολαβών και το 3% στο σχέδιο σύνταξης είναι αντισυνταγματικά.

Τι αποφασίστηκε

Βάσει των πληροφοριών μας η κυπριακή κυβέρνηση φαίνεται πως πήρε το πράσινο φως από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για να προχωρήσει με έφεση κατά της προηγούμενης απόφασης. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε ανασκόπηση των όσων είχαν προηγηθεί, της νομολογίας που λήφθηκε υπόψη για την απόφαση που πάρθηκε και τα κυριότερα σημεία.

Η έφεση δικαιολογείται για δύο βασικά λόγους, όπως είπε και ο Γενικός Εισαγγελέας. «Πρώτον, διότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος που επηρεάζει ασφαλώς σε μεγάλο βαθμό και τα οικονομικά του κράτους και δεύτερο, διότι τέτοιου είδους θέματα θα πρέπει να τυγχάνουν τελικής κρίσης από το ανώτατο δικαστικό Σώμα της χώρας».

Στον ίδιο άξονα πάρθηκε και απόφαση για αίτημα αναστολής της απόφασης για ευνόητους ασφαλώς λόγους οι οποίοι εμπίπτουν και αυτοί στο δημόσιο συμφέρον. «Έχουμε, επίσης, εξηγήσει τις θέσεις μας ως προς το ποιοι θα είναι οι λόγοι έφεσης που μπορούν να προβληθούν και στον βαθμό που μπορεί να γίνει προβλεπτό, ποιες πιθανότητες επιτυχίας υπάρχουν», τόνισε ο Κώστας Κληρίδης.

Ως προς το τελευταίο, τις πιθανότητες επιτυχίας, νομικοί κύκλοι τόνιζαν πως δεν θα προχωρούσε καν ο Γενικός Εισαγγελέας με τις εφέσεις αν δεν ειχαν συγκεκριμένο ποσοστό αναμενόμενης επιτυχίας. Γίνεται δε λόγος για εφέσεις κι όχι για έφεση, εφόσον οι αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου είναι τρεις, απέναντι και στις τρεις θα γίνει έφεση, απλώς η μια εξ αυτών αφορά τα ποσά που πρέπει να δώσει αναδρομικά η κυπριακή κυβέρνηση.

Ακόμη η τροποποίηση

Ανάμεσα στα άλλα που είχε καταγράψει η επικαιρότητα αναφορικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση, ήταν και η πιθανή τροποποίηση του κυπριακού συντάγματος, ως μέτρο άμυνας.

Στο θέμα αναφέρθηκε ο Κώστας Κληρίδης λέγοντας πως «από τη στιγμή που καταχωρηθεί η έφεση θα αναφέρεται σε θέματα ορθής ερμηνείας και εφαρμογής του Συντάγματος ως έχει και δεν θα πρέπει να μιλούμε για τροποποίηση του Συντάγματος στο στάδιο αυτό»./ibna