Η οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας θα αναπτυχθεί φέτος κατά 3% σύμφωνα με το ΔΝΤ

Η οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας θα αναπτυχθεί φέτος κατά 3% σύμφωνα με το ΔΝΤ

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Διεθνούς Οικονομικής Προοπτικής του ΔΝΤ, η οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας θα αναπτυχθεί φέτος κατά 3%.

Σύμφωνα με την έκθεση, η οικονομική ανάπτυξη της Βόρειας Μακεδονίας θα επιταχυνθεί περαιτέρω σε 3,1% το 2020 και 3,5% το 2024.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας αυξήθηκε κατά 2,7% το 2018, δήλωσε το ΔΝΤ.

Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός τιμών καταναλωτή της Βόρειας Μακεδονίας αναμένεται να επιταχυνθεί σε 2,0% σε κάθε ένα από τα 2019 και 2020, έναντι 0,8% το 2018.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας ανέρχεται στο 1,2% του ΑΕΠ το 2019 και αναμένεται να εμβαθυνθεί περαιτέρω στο 1,5% του ΑΕΠ το 2020 και στο 2,0% το 2024, σύμφωνα με την έκθεση WEO του Απριλίου 2019. Η Βόρεια Μακεδονία έκλεισε το 2018 με έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 0,3% του ΑΕΠ./ibna