Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το Brexit

Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το Brexit

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στις 10 Απριλίου 2019 για να συμμετάσχει στην έκτακτη σύγκλιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το άρθρο 50.

Οι ηγέτες της ΕΕ των 27 θα συναντηθούν στις 10 Απριλίου 2019 για να συζητήσουν σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις του Brexit.

«Έπειτα από την απόρριψη της συμφωνίας αποχώρησης από τη Βουλή των Κοινοτήτων, αποφάσισα να συγκαλέσω Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 10 Απριλίου», επιβεβαίωσε ο Πρόεδρος κ. Donald Tusk στις 29 Μαρτίου, μετά την ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Στις 5 Απριλίου, η κα Theresa May, Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, απηύθυνε επιστολή στον κ. Donald Tusk, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την οποία ζητείται παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 50. Η κα May πρότεινε την 30ή Ιουνίου 2019, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσει να συμμετέχει στην προετοιμασία των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι ακόμη μέλος κατά τον χρόνο των εκλογών.

Στις 21 Μαρτίου οι ηγέτες της ΕΕ των 27 αποφάσισαν να μετατοπίσουν την ημερομηνία του Brexit στις 12 Απριλίου 2019, σε περίπτωση απόρριψης της συμφωνίας αποχώρησης./ibna