Το Κοσσυφοπέδιο σηματοδοτεί την 11η επέτειο από την επικύρωση του Συντάγματός του

Το Κοσσυφοπέδιο σηματοδοτεί την 11η επέτειο από την επικύρωση του Συντάγματός του

Πριν από 11 χρόνια, δύο μήνες μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας, το κοινοβούλιο επικύρωσε επίσης το Σύνταγμα της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 15 Ιουνίου 2008.

Το Σύνταγμα είναι το σημαντικότερο νομικό έγγραφο που εγγυάται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών της χώρας αυτής.

Το Σύνταγμα ορίζει το Κοσσυφοπέδιο ως κοσμικό κράτος. Το παρόν έγγραφο έχει 14 κεφάλαια και 162 άρθρα.

Με την ευκαιρία αυτής της 11ης επετείου, ο πρωθυπουργός του Κοσσυφοπεδίου, Ramush Haradinaj, δήλωσε ότι το Σύνταγμα βρίσκεται εκεί για να υποστηρίξει τα δικαιώματα των πολιτών της χώρας αυτής.

«Οι πολίτες του Κοσσυφοπεδίου έχουν γράψει τα κεφάλαια ενός σύγχρονου Συντάγματος. Πριν από 11 χρόνια, το Κοσσυφοπέδιο έγινε ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, καθοδηγούμενο από φιλελεύθερες ιδέες και δυτικές αρχές», ανέφερε ο Haradinaj.

Ο ηγέτης της Δημοκρατικής Λέγκας (Democratic League) του Κοσσυφοπεδίου, Isa Mustafa, δήλωσε ότι η 9η Απριλίου είναι μία από τις σημαντικότερες ημέρες για το Κοσσυφοπέδιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις 9 Απριλίου 2008, το Κοσσυφοπέδιο ευθυγραμμίστηκε με πολλές άλλες ανεπτυγμένες χώρες που έχουν κατοχυρώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και τις δημοκρατικές αξίες στα Συντάγματά τους.

Το Κοσσυφοπέδιο διέθετε διαφορετικό Σύνταγμα το 1974. Το σύνταγμα αυτό επέτρεψε στη χώρα τη μέγιστη οργανωτική ανεξαρτησία ως τμήμα της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Παρά την αντίρρηση της Σερβίας, το Κοσσυφοπέδιο κήρυξε την ανεξαρτησία του στις 2 Ιουλίου 1990 και στις 7 Σεπτεμβρίου το κοινοβούλιο επικύρωσε επίσης το Σύνταγμα της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου.

Την εποχή εκείνη το Κοσσυφοπέδιο και το σύνταγμά του δεν έχαιραν της αναγνώρισης της διεθνούς κοινότητας./ibna