Γιατί είναι απαραίτητη η Αναπτυξιακή Τράπεζα στην Ελλάδα

Γιατί είναι απαραίτητη η Αναπτυξιακή Τράπεζα στην Ελλάδα

Βασική στόχευση για την κυβέρνηση αποτελεί η αξιοποίηση της Αναπτυξιακής τράπεζας, με το σχετικό νομοσχέδιο να έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου, η ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα θα προικοδοτηθεί με κονδύλια ύψους 5 δισ. ευρώ τα οποία με τη σχετική μόχλευση θα κινητοποιήσουν επενδύσεις άνω των 11 δισ. ευρώ.

Διεθνής εμπειρία

Ας δούμε όμως τι συμβαίνει σε άλλες χώρες και αν είναι χρήσιμη τελικά για την κοινωνία και την οικονομία η ύπαρξη μιας Αναπτυξιακής τράπεζας.

Ο αριθμός των αναπτυξιακών τραπεζών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Το 19ο αιώνα, υπήρξε ένα κύμα δημιουργίας αναπτυξιακών ιδρυμάτων, κυρίως σε βιομηχανοποιημένες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες κι η Μεγάλη Βρετανία, όπως και την περίοδο που ακολούθησε το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου οπότε και οι Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες θεωρήθηκαν ένας κατάλληλος μηχανισμός για την επανεκβιομηχάνιση, ανακατασκευή, επανεκκίνηση της οικονομίας κι ανάπτυξη.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και πάλι μια αυξανόμενη τάση δημιουργίας αναπτυξιακών τραπεζών. Σήμερα, ο συνολικός αριθμός αναπτυξιακών ιδρυμάτων παγκοσμίως φτάνει και τα 750 αναπτυξιακά ιδρύματα εκ των οποίων 300 βρίσκονται στη Λατινική Αμερική, 200 στην Ασία, 150 στην Αφρική, 100 στη Νότια Ευρώπη και την Μέση Ανατολή.

Όσον αφορά τις αναπτυξιακές τράπεζες, το 2016 υπήρχαν περισσότερες από 550 παγκοσμίως, εκ των οποίων περίπου 520 ήταν εθνικές (NDBs). Αυτές βρίσκονται σε 185 χώρες, με τις αναπτυσσόμενες χώρες να φιλοξενούν ένα σημαντικότατο αριθμό εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα, η Λατινική Αμερική κι η Καραϊβική είχαν τον υψηλότερο αριθμό NDBs (152), η Αφρική (147), η Ασία κι ο Ειρηνικός (121), η Ευρώπη (49) κι η Δυτική Ασία (47).

Η γερμανική KfW

Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ο βασικός ρόλος που διαδραμάτισε η KfW (Γερμανική Αναπτυξιακή Τράπεζα) στην αρχική φάση εγκατάστασης των ηλιακών φωτοβολταϊκών στη Γερμανία (Solar PV). Η KfW είχε χρηματοδοτήσει σημαντικές επενδύσεις για την εγκατάσταση ηλιακών φωτοβολταϊκών πριν από το 2009 στη Γερμανία, οπότε και άρχισε η εισαγωγή τους σε ευρεία κλίμακα. Ως εκ τούτου, η KfW διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση επενδύσεων στην ηλιακή φωτοβολταϊκή τεχνολογία στη Γερμανία, ρόλος που στη συνέχεια περιορίστηκε καθώς εισήχθησαν και άλλες ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης (μόχλευση).

Τέτοιου είδους αναπτυξιακά έργα ζωτικής σημασίας η Ελλάδα τα στερήθηκε λόγω και της μη ύπαρξης Ελληνικής Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (αντίστοιχης της KfW) που θα μπορούσε να συνεισφέρει ουσιαστικά στη χρηματοδότηση τους προσελκύοντας παράλληλα κι επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια.

Οι τομείς

Οι οικονομικοί τομείς στους οποίους εστιάζουν οι Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες ποικίλουν: 86% των Εθνικών Αναπτυξιακών Τραπεζών στοχεύουν στο εμπόριο και στους τομείς υπηρεσιών και τουρισμού, 84% στη βιομηχανία και την μεταποίηση, 83% στον αγροτικό τομέα, 74% στις κατασκευές και τη στέγαση, 66% στην ενέργεια και 65% στις υποδομές. Από την άλλη, η έμφαση που δίνεται στον δανεισμό σε κοινωνικούς τομείς είναι σαφώς μικρότερη : 48% στοχεύει στην υγεία και 45% στην εκπαίδευση.

Όσον αφορά τους στοχευμένους πελάτες αυτοί προέρχονται είτε από τον Δημόσιο είτε από τον Ιδιωτικό τομέα με το 92% των Εθνικών Αναπτυξιακών Τραπεζών να απευθύνονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, το 60% σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, το 55% σε ατομικά νοικοκυριά και ιδιώτες, το 54% σε επιχειρήσεις άλλων κρατών και το 46% σε ιδιωτικούς χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές όπως πράττει Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης κι Ανάπτυξης./ibna