Συνάντηση της Σερβικής Λίστας με τον πρόεδρο Vucic σχετικά με τις εκλογές στο Βόρειο Κοσσυφοπέδιο

Συνάντηση της Σερβικής Λίστας με τον πρόεδρο Vucic σχετικά με τις εκλογές στο Βόρειο Κοσσυφοπέδιο

Ο Πρόεδρος του Κοσσυφοπεδίου, Hashim Thaci, ανακοίνωσε την απόφαση να διεξαχθούν έκτακτες εκλογές στη Βόρεια Μιτρόβιτσα, το Ζούπιν Ποτόκ, το Λεποσάβιτς και το Ζβεκαν, περιοχές που κατοικούνται στην πλειοψηφία τους από Σερβους.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 19 Μαΐου του τρέχοντος έτους, αλλά η Σερβική Λίστα (Serb List) δεν θα συμμετάσχει στις εκλογές αυτές χωρίς προηγουμένως να έχει διαβούλευση με τις αρχές του Βελιγραδίου.

Ο αντιπρόεδρος της Σερβικής Λίστας, Igor Simic, δήλωσε ότι η απόφαση να συμμετάσχει ή όχι σε αυτές τις εκλογές θα ληφθεί μετά τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τον πρόεδρο της Σερβίας, Aleksandar Vucic.

“Θα διεξαγάγουμε διαβουλεύσεις με τον πρόεδρο Vucic και θα λάβουμε απόφαση που θα υποστηρίζει τα συμφέροντα των Σέρβων που ζουν στο Κοσσυφοπέδιο”, δήλωσε ο Simic.

Εν τω μεταξύ, ο Σέρβος αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι η Σερβική Λίστα απολαμβάνει περισσότερο από το 90% της υποστήριξης των Σέρβων που ζουν στο Κοσσυφοπέδιο, συνεπώς, σύμφωνα με τον ίδιο, το κόμμα αυτό πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Από την άλλη, θεωρεί την απόφαση για διεξαγωγή εκλογών ως πρόκληση από τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου./ibna