Παγκόσμια Τράπεζα: Ύφεση και επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή οι προκλήσεις των Δυτικών Βαλκανίων

Παγκόσμια Τράπεζα: Ύφεση και επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή οι προκλήσεις των Δυτικών Βαλκανίων

Η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων αντιμετωπίζει αρκετές μακροχρόνιες προκλήσεις στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, ενώ είναι ευάλωτη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως η ξηρασία και οι πλημμύρες σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας.

«Η Ευρώπη και η Κεντρική Ασία είναι ευάλωτη σε συνολική αβεβαιότητα, και αντιμετωπίζει αρκετές μακροχρόνιες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της γήρανσης του πληθυσμού, μείωση της παραγωγικότητας, αποδυνάμωση των επενδύσεων και την κλιματική αλλαγή. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν μια σειρά από διαθέσιμες επιλογές πολιτικής για την τόνωση της ανάπτυξης και την άμβλυνση αυτών των προκλήσεων», δήλωσε ο Cyril Muller, αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, αρμόδιος για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.

Από την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας προκύπτει, επίσης, ότι η περιφερειακή ανάπτυξη αναμένεται να σημειώσει μέτρια άνοδο την περίοδο 2020-21, καθώς η αναμενόμενη σταδιακή ανάκαμψη στην Τουρκία αντισταθμίζει τη συγκράτηση της δραστηριότητας στην Κεντρική Ευρώπη. Ωστόσο -υπογραμμίζεται στην ίδια έκθεση- οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις της περιοχής εξακολουθούν να είναι τεράστιες.

Η Παγκόσμια Τράπεζα σημειώνει ότι το μερίδιο του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας στην περιοχή μειώθηκε δραματικά και προσθέτει ότι η ανοδική τάση των επενδύσεων επιβραδύνθηκε απότομα, από ένα μέσο όρο άνω του 15% κατά τα πέντε έτη πριν από την παγκόσμια οικονομική κρίση του σε έναν μέσο όρο 1,6% κατά την περίοδο 2014 – 18.

Η ανάπτυξη στην περιοχή της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας επιβραδύνθηκε σε 3,1% συνολικά το 2018 και προβλέπεται να μειωθεί στο 2,1% το 2019. Επίσης, αναμένεται επιτάχυνση της ανάπτυξης στην Αλβανία και τη Σερβία και επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης στην Τουρκία, στο 1,0% για το 2019, έναντι 7,4% το 2017./ΙΒΝΑ