Εξαγορά στη Ρουμανία από την Inform Lykos

Εξαγορά στη Ρουμανία από την Inform Lykos

Στη σύναψη συμφωνίας μεταβίβασης επιχειρηματικής δραστηριότητας (Business Transfer Agreement – BTA) με την STAR STORAGE προχώρησε η Inform Ρουμανίας, θυγατρική της Inform Ελλάδας, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2019.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της SΤAR STORAGE, που μεταβιβάζεται, αφορά τη ψηφιακή εκτύπωση και τη διανομή λογαριασμών για τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών κλπ. Η συναλλαγή περιλαμβάνει τη μεταβίβαση συμβάσεων πελατών, τεχνογνωσίας, εργαζομένων και εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτή την εν λόγω δραστηριότητα.

Το τίμημα της εξαγοράς για τη μεταβίβαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ.

Η δραστηριότητα αυτή αναμένεται να συνεισφέρει στον Όμιλο κύκλο εργασιών της τάξης περίπου των 4 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.