ΕΡΓΟΣΕ: Ολοκλήρωσε έργο σηματοδότησης στο Μαυροβούνιο

ΕΡΓΟΣΕ: Ολοκλήρωσε έργο σηματοδότησης στο Μαυροβούνιο

Την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου σηματοδότησης και ηλεκτρονικής αλληλεξάρτησης του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού του Μαυροβουνίου που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της χώρας, Ποντγκόριτσα, ανακοίνωσε η ΕΡΓΟΣΕ.

Σύμφωνα με την ΕΡΓΟΣΕ το συγκεκριμένο έργο είναι το πρώτο που ανέλαβε στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του επιτυχημένου προγράμματος εξωστρέφειάς της, που υποστηρίχθηκε και υποστηρίζεται ενεργά από τη διοίκηση της εταιρείας και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με σχετική νομοθετική ρύθμιση τακτοποίησε σειρά θεμάτων που δημιουργούσαν αγκυλώσεις στην ΕΡΓΟΣΕ για την ανάληψη έργων στο εξωτερικό και αναγνώρισε τον ειδικό χαρακτήρα της εταιρείας που «διαθέτει προηγμένη τεχνογνωσία που σχετίζεται με τον Σιδηρόδρομο και δύναται να παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, υποστήριξης, διαχείρισης, μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής πάσης φύσεως έργων σε τρίτους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με όρους αγοράς».

Στις 2 Αυγούστου 2017, η ΕΡΓΟΣΕ, ως επικεφαλής εταιρεία της κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει και η εταιρεία συμβούλων ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, υπέγραψε με την Υπηρεσία Σιδηροδρόμων του Μαυροβουνίου (Railway Infrastructure of Montenegro JSC – Podgorica – “RIoM”) σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβούλου και αναδοχής ρόλου διευθύνουσας υπηρεσίας για την επίβλεψη του έργου κατασκευής και ανακαίνισης της σηματοδότησης και ηλεκτρονικής αλληλεξάρτησης του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της χώρας ύψους 6,149,874.76 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank – “EIB”).

Το συγκεκριμένο έργο έχει ιδιαίτερη αξία γιατί αποτελεί την πιλοτική εφαρμογή των νέων συστημάτων σηματοδότησης και ηλεκτρονικής αλληλεξάρτησης που εγκαταστάθηκαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της χώρας, η οποία έχει προγραμματίσει παρόμοιες εργασίες και στους υπόλοιπους 16 σιδηροδρομικούς σταθμούς του δικτύου της.

Οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, με απόλυτη επιτυχία, χωρίς καμία υπέρβαση του προϋπολογισμού και με καθυστέρηση μόλις 19 ημερών, οφειλόμενη αποκλειστικά σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Το σχετικό Πιστοποιητικό Επιτυχούς Ολοκλήρωσης (Taking Over Certificate – “ToC”) εκδόθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ στα πλαίσια του ρόλου της ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου στις 18 Ιανουαρίου 2019. Το ToC ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευαστικής περιόδου του έργου την 30η Σεπτεμβρίου 2018 και την έναρξη της περιόδου δοκιμών (Defects and Notification Period – “DNP”), διάρκειας ενός έτους, κατά την οποία επιτελείται η παρακολούθηση και επιβεβαίωση της επιτυχούς λειτουργίας του κατασκευασθέντος έργου.

Ήδη, και μετά την παρέλευση έξι μηνών, περιόδου που θεωρείται κρίσιμη για την παρακολούθηση του έργου, δεν έχει παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη λειτουργία του. Η ολοκλήρωση της περιόδου δοκιμών θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ενώ η τελική ολοκλήρωση των υπηρεσιών συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Μαυροβουνίου για το έργο αυτό θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου 2020./ΙΒΝΑ