Το ΔΝΤ επικρίνει την αλβανική κυβέρνηση για τους φόρους

Το ΔΝΤ επικρίνει την αλβανική κυβέρνηση για τους φόρους

Έχουν καταβληθεί προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό και τη διεξαγωγή μεταρρυθμίσεων, αλλά το αλβανικό φορολογικό σύστημα δεν φέρνει τόσο πολλά χρήματα όσο αναμενόταν στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αυτή είναι η ουσία μιας έκθεσης που έχει δημοσιεύσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σχετικά με την απόδοση του φορολογικού συστήματος. Η έκθεση προσθέτει ότι κατά μέσο όρο τα τελευταία δέκα χρόνια, τα φορολογικά έσοδα παρουσίασαν χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με το σχέδιο κατά περίπου 1,5% του ΑΕΠ. «Τα ελλείμματα συλλογής κατά του προϋπολογισμού έχουν συνεχιστεί τα τελευταία χρόνια και έχουν αποδοθεί κατά κύριο λόγο σε μη ρεαλιστικές προβλέψεις», εξηγούν εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ. Με άλλα λόγια, στις αρχές του έτους, οι προβλέψεις της κυβέρνησης για είσπραξη φόρων ήταν υψηλότερες από τον πραγματικό φόρο που εισπράχθηκε στο τέλος του έτους.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι μεγαλύτερες ελλείψεις αφορούσαν τον ΦΠΑ, τον Φόρο Εισοδήματος Κέρδους, την Κυκλοφορία και τον Φόρο Καυσίμων. «Οι επιστροφές ΦΠΑ ήταν κατά 16% χαμηλότερες από τις προβλέψεις για το 2017 και υπήρχαν ειδικές ρυθμίσεις για την αναβολή των επιστροφών ΦΠΑ για ορισμένα μεγάλα έργα υποδομής», εξηγούν επίσης εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της φορολογικής πολιτικής έχουν μειώσει τη φορολογική βάση και την περίπλοκη φορολογική διοίκηση. Ως εκ τούτου, το ΔΝΤ συνιστά ότι πρέπει να επιταχυνθεί η δημιουργία ενός προγράμματος για την εδραίωση κάποιων βασικών λειτουργιών σε λιγότερες περιφερειακές τοποθεσίες, ξεκινώντας από τη λειτουργία είσπραξης καθυστερήσεων.

«Η μείωση του κατώτατου ορίου ΦΠΑ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις είχε μικρό αντίκτυπο στα έσοδα»

Αυτό το διατυμπάνιζε η κυβέρνηση ως ένα μέτρο που όχι μόνο πρόκειται να εισαγάγει περισσότερη τάξη στον επιχειρηματικό τομέα, αλλά θα φέρει επίσης περισσότερα έσοδα στο κράτος, αλλά κάτι τέτοιο δε συνέβη. Η μείωση του κατώτατου ορίου του φόρου προστιθέμενης αξίας για μια κατηγορία πολύ μικρών επιχειρήσεων δεν ικανοποίησε αυτήν την προσδοκία. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. «Η μείωση του κατώτατου ορίου ΦΠΑ έφερε περίπου 13.000 μικροεπιχειρήσεις στο σύστημα ΦΠΑ από τον Απρίλιο του 2018, με μικρό αντίκτυπο στα έσοδα», λένε οι ειδικοί της.

Έκκληση: Πρέπει να υπάρχουν εύλογες προσδοκίες από τους μεγάλους φορολογούμενους

«Η κυβέρνηση πρέπει να έχει εύλογες προσδοκίες σχετικά με το ποσό των εσόδων που μπορεί να δημιουργήσει από τους μεγάλους φορολογούμενους». Αυτή είναι μια άλλη έκκληση που οι ειδικοί του ΔΝΤ απευθύνονται στις αλβανικές αρχές, προσθέτοντας ότι κάθε κατηγορία θέτει τους δικούς της κινδύνους στην επιχειρηματική δραστηριότητα. «Τα κριτήρια για τον εντοπισμό μεγάλων φορολογουμένων θα πρέπει να αναθεωρηθούν καθώς δεν διαχειρίζονται όλοι οι μεγάλοι φορολογούμενοι από τον LTO. Ο πληθυσμός των φορολογουμένων LTO περιλαμβάνει σήμερα 680 φορολογούμενους και 125 μη ενεργούς φορολογούμενους», προσθέτει το ΔΝΤ./ΙΒΝΑ