Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί 25 έργα σε 10 κράτη-μέλη με 4 δισ. ευρώ

Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί 25 έργα σε 10 κράτη-μέλη με 4 δισ. ευρώ

Το ποσό των 33 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου 182 χλμ. από την Κομοτηνή, στην Ελλάδα, έως την Stara Zagora, στην Βουλγαρία.

Στόχος είναι η διασύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου των δύο χωρών και το εν λόγω project αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με την Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε., Corina Cretu, η Ε.Ε. αναμένεται να αναλάβει στο σύνολο 25 έργα, σε 10 χώρες-μέλη της Ε.Ε., αποδεσμεύοντας κεφάλαια 4 δισ. ευρώ.

Ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας έχει συμπεριληφθεί στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ε.Ε., καθώς αναμένεται να συμβάλει στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Ενέργεια, ενώ παράλληλα για πρώτη φορά η Ελλάδα και η Βουλγαρία θα έχουν την δυνατότητα ανταλλαγής ποσοτήτων φυσικού αερίου.

Εκτός από την Ελλάδα και την Βουλγαρία, οι υπόλοιπες χώρες που αναμένεται να επωφεληθούν από αυτή την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την Corina Cretu, είναι η Τσεχία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία, με επενδύσεις στους τομείς της υγείας, των μεταφορών, της έρευνας, του περιβάλλοντος και της ενέργειας.

“Αυτά τα 25 projects αποτελούν απτό παράδειγμα του τρόπου λειτουργίας της Ε.Ε. με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας και της ζωής των πολιτών της, από την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας πόσιμου νερού έως την ύπαρξη πιο αποτελεσματικών και ταχύτερων μεταφορών και σύγχρονων νοσοκομειακών μονάδων. Την τρέχουσα αυτή περίοδο, υιοθέτησα 258 μεγάλης κλίμακας έργα υποδομών, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν με ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 32 δισ. ευρώ. Τα έργα αυτά αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε. και είμαι υπερήφανη για το κάθε ένα χωριστά” δήλωσε η Corina Cretu./IBNA