ΤτΕ: Αύξηση 14,9 δισ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις την 3ετία 2016-2018

ΤτΕ: Αύξηση 14,9 δισ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις την 3ετία 2016-2018

Αύξηση κατά 14,9 δισ. Ευρώ παρουσίασαν οι συνολικές καταθέσεις από το 2016 έως και το 2018, σύμφωνα με την Έκθεση της ΤτΕ, παρουσίασαν , προερχόμενη κατά το ήμισυ σχεδόν από τον ιδιωτικό τομέα, και διαμορφώθηκαν σε 159,5 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους (Ιαν. 2019: 157,7 δισ. Ευρώ), σύμφωνα με σχετική έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αύξηση 5,8 δισ. Ευρώ στα νοικοκυριά

Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις για περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στο τραπεζικό σύστημα τρεις φορές στη διάρκεια του έτους μέχρι την πλήρη απελευθέρωση, τον Οκτώβριο του 2018, της ανάληψης μετρητών. Παρατηρήθηκε αύξηση της συμβολής του τομέα των νοικοκυριών στη συνολική άνοδο των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών, που αποτελούν το 70% της καταθετικής βάσης, σημείωσαν σωρευτική αύξηση κατά 5,8 δισ. ευρώ, έναντι 3,7 δισ. ευρώ το 2017 και 2,6 δισ. ευρώ το 2016. Έτσι, ο ετήσιος ρυθμός ανόδου των εν λόγω καταθέσεων επιταχύνθηκε και διαμορφώθηκε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών (2018: 5,6%, 2017: 3,6%, 2016: 2,5% και Ιαν. 2019: 6,2%).

Καταθέσεις μιας ημέρας

Σε αντίθεση με το προηγούμενο έτος, το 2018 η αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών προήλθε κυρίως από την άνοδο των καταθέσεων μίας ημέρας, οι οποίες διαθέτουν υψηλότερο βαθμό ρευστότητας και χρησιμοποιούνται αυτούσιες -χωρίς να μετατραπούν πρώτα σε τραπεζογραμμάτια- συχνά για καθημερινές ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Αναλυτικότερα, η μέση μηνιαία εισροή καταθέσεων μίας ημέρας νοικοκυριών -που περιλαμβάνουν τις καταθέσεις όψεως, τους τρεχούμενους λογαριασμούς και τις καταθέσεις απλού ταμιευτηρίου- ανήλθε σε 326 εκατ. ευρώ το 2018 (2017: 134 εκατ. ευρώ, 2016: 16 εκατ. ευρώ), (ροή Ιαν. 2019: -694 εκατ. ευρώ), σε σύγκριση με 173 εκατ. ευρώ για τις καταθέσεις προθεσμίας (2017: 185 εκατ. ευρώ, 2016: 237 εκατ. ευρώ), (ροή Ιαν. 2019: 155 εκατ. ευρώ).

Επιχειρήσεις: Άνοδος 1,8 δισ. ευρώ

Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, που αποτελούν το 13% των συνολικών καταθέσεων, κατέγραψαν σωρευτική άνοδο κατά 1,8 δισ. ευρώ το 2018, σε σύγκριση με 2,3 δισ. ευρώ το 2017 και 1,8 δισ. ευρώ το 2016. Αν και το 2018 η άνοδος των καταθέσεων των επιχειρήσεων ήταν, κατ’ απόλυτο μέγεθος, χαμηλότερη εκείνης των νοικοκυριών, αναλογικά ήταν πολλαπλάσια.

Καταγράφηκε μικρή περαιτέρω άνοδος του μεριδίου των επιχειρήσεων στο σύνολο των καταθέσεων των δύο αυτών τομέων σε περίπου 16% -τάση που παρατηρείται από το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και μετά./ibna