Οι νέοι εγκαταλείπουν το Κοσσυφοπέδιο

Οι νέοι εγκαταλείπουν το Κοσσυφοπέδιο

Ενώ οι πολιτικοί ηγέτες στο Κοσσυφοπέδιο περιμένουν να δουν τη χώρα να επωφελείται από τη διαδικασία ελευθέρωσης των θεωρήσεων, ένας σημαντικός αριθμός νέων εγκαταλείπει τη χώρα και κατευθύνεται προς χώρες μέλη της ΕΕ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η Γερμανία είναι ο κύριος προορισμός τους. Ο πρέσβης της Γερμανίας στην Πρίστινα αναφέρει ότι η πρεσβεία της χώρας έχει λάβει πολλές αιτήσεις από νέους που έχουν βρει δουλειά στη Γερμανία και περιμένουν να αποκτήσουν θεώρηση εργασίας.

Η πλειοψηφία αυτών των ατόμων πηγαίνει να εργαστεί στον κατασκευαστικό τομέα και στη φιλοξενία, αλλά υπάρχουν και πολλοί από αυτούς που εργάζονται ως καθαριστές ή νοσηλευτές. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και νέοι ειδικευμένοι γιατροί.

Ο κοινοβουλευτικός ομιλητής του Κοσσυφοπεδίου, Kadri Veseli, εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλοί νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα.

«Το Κοσσυφοπέδιο αντιμετωπίζει μια μεγάλη απειλή: η νεολαία μας εγκαταλείπει τη χώρα. Θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε μια δημογραφική κρίση, καθώς ο πληθυσμός μπορεί να μειωθεί κατά 100 χιλιάδες ή 200 χιλιάδες άτομα. Το ποσοστό γεννήσεων στο Κοσσυφοπέδιο πρέπει να αυξηθεί και η διασπορά πρέπει επίσης να συμβάλει στην κατάσταση αυτή επενδύοντας στη χώρα», λέει ο Veseli.

Οι ειδικοί στη χώρα λένε ότι οι νέοι φεύγουν λόγω της έλλειψης προοπτικής και θέσεων εργασίας.

Ο αναλυτής Vilhard Shala δήλωσε στο IBNA ότι οι νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα κυρίως για οικονομικούς και πολιτικούς λόγους.

«Η έλλειψη κυβερνητικών πολιτικών, η έλλειψη αξιών και αξιοκρατίας, η ανεργία και οι χαμηλοί μισθοί αποτελούν μερικούς από τους λόγους που ωθούν τους νέους να εγκαταλείψουν τη χώρα. Υπάρχουν πολλοί ειδικευμένοι νέοι που αδυνατούν να βρουν δουλειά επειδή δεν συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα. Εν τω μεταξύ, εκείνοι που καταφέρνουν να βρουν απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι ευχαριστημένοι με τους μικρούς μισθούς που λαμβάνουν», αναφέρει ο Shala.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νέοι φεύγουν από το Κοσσυφοπέδιο επειδή οι κρατικοί θεσμοί δεν λειτουργούν σωστά, ενώ η κοινωνία πολιτικοποιείται./ibna