“Οι άνθρωποι του Κοσσυφοπεδίου αξίζουν την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων”

“Οι άνθρωποι του Κοσσυφοπεδίου αξίζουν την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων”

Οι άνθρωποι του Κοσσυφοπεδίου αξίζουν την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων. Αυτό ήταν το μήνυμα που έδωσε ο αρμόδιος Επίτροπος για τη Μετανάστευση, τις Εσωτερικές υποθέσεις και την ιδιότητα του πολίτη, Δημήτρης Αβραμόπουλος στη χθεσινή συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της προόδου σε αυτόν τον φάκελο.

Όπως είπα νωρίτερα, αυτό δεν είναι μόνο να είμαστε δίκαιοι προς το Κοσσυφοπέδιο, τις αρχές του και τους πολίτες του αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές τους.

Είναι επίσης για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή.

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη μεγαλύτερη εικόνα που διακυβεύεται εδώ και την ευρωπαϊκή προοπτική αυτής της ολόκληρης περιοχής», είπε.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε ότι από τότε που ξεκίνησε ο διάλογος για την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων το 2012, η ​​Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με το Κοσσυφοπέδιο για να υποστηρίξει τις αρχές στην εκπλήρωση όλων των σημείων αναφοράς της διαδικασίας για τις θεωρήσεις.

“Αναγνωρίσαμε στην τελική μας έκθεση της 4ης Μαΐου 2016 ότι το Κοσσυφοπέδιο έκανε σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση ενός καθεστώτος χωρίς θεώρηση διαβατηρίων.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείναμε την άρση της βίζας για τον πληθυσμό του Κοσσυφοπεδίου, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι την έγκριση της πρότασης από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το Κοσσυφοπέδιο θα επικύρωσε τη συμφωνία οριοθέτησης των συνόρων με το Μαυροβούνιο και θα ενίσχυε τα αποτελέσματα αναφορικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς.

Δύο χρόνια αργότερα, στις 18 Ιουλίου 2018, μετά από τις απαραίτητες προσπάθειες και την πρόοδο που σημειώθηκε, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι το Κοσσυφοπέδιο είχε εκπληρώσει όλα τα σημεία αναφοράς του Οδικού Χάρτη για την Απελευθέρωση της Βίζας, συμπεριλαμβανομένων των δύο εκκρεμών προηποθέσεων”, ανέφερε ο Αβραμόπουλος.

Εν τω μεταξύ, ο Επίτροπος τόνισε επίσης ότι ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τον μεταναστευτικό κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν οι πολίτες του Κοσσυφοπεδίου και την ανάγκη μάθησης από το παρελθόν.

“Γνωρίζω αυτές τις ανησυχίες και μπορώ να τις καταλάβω. Το Κοσσυφοπέδιο τις γνωρίζει επίσης και συνεργάζεται και έχει επαφή με πολλά κράτη μέλη για να μετριάσει αυτούς τους κινδύνους.

Έχουμε και θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να συνεχίσουν: 1. Να εφαρμόσουν όλα τα κριτήρια αναφοράς, 2. Ενίσχυση του πλαισίου καταπολέμησης της διαφθοράς και του κράτους δικαίου. 3. Και ειδικότερα να συνεχιστούν οι εργασίες για τη μετανάστευση και την ασφάλεια, καθώς και η ανάγκη να επικοινωνούν με τους πολίτες με σαφήνεια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτά απορρέουν από την κατάργηση της βίζας.

Αξιότιμοι βουλευτές, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι το Κοσσυφοπέδιο είναι ο μόνος εταίρος των Δυτικών Βαλκανίων που δεν επωφελείται από μια συμφωνία διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων και οι πολίτες του είναι οι μόνοι που χρειάζονται θεώρηση για να ταξιδέψουν στην ΕΕ.

Έχω πει πολλές φορές ότι το ελεύθερο καθεστώς βίζα έρχεται με δικαιώματα και υποχρεώσεις – και οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Έχουν κάνει το δικό τους έργο και πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να το κάνουν.

Βασίζομαι στα μέλη αυτού του Κοινοβουλίου να συμβάλουν στο να ενθαρρύνουμε το Συμβούλιο να έρθει σύντομα στην τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμφωνήσει σύντομα για την πρόταση αυτή», δήλωσε ο Αβραμόπουλος στους βουλευτές./ibna