Η περιοχή των Βαλκανίων θα πρέπει να παρακολουθήσει τις παγκόσμιες τάσεις, αλλά να επικεντρωθεί στην ΕΕ και την ευρωζώνη

Η περιοχή των Βαλκανίων θα πρέπει να παρακολουθήσει τις παγκόσμιες τάσεις, αλλά να επικεντρωθεί στην ΕΕ και την ευρωζώνη

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (CBBH) συμμετέχει στις εργασίες της 41ης συνάντησης της Λέσχης των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της Κεντρικής Ασίας, της Περιφέρειας της Μαύρης Θάλασσας και των Βαλκανικών χωρών (Central Governors’ Club of the Central Asia, Black Sea Region and Balkan Countries), που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη.

Ο κυβερνήτης Softić, ο οποίος ήταν ομιλητής κατά την πρώτη συνεδρίαση, αφιέρωσε την ομιλία του στο θέμα των παγκόσμιων οικονομικών και χρηματοοικονομικών προοπτικών και εστιάστηκε στην περιοχή των Βαλκανίων και τις προοπτικές της. Με την κύρια σύσταση ότι η περιοχή θα πρέπει να παρακολουθεί τις παγκόσμιες τάσεις, αλλά να επικεντρώνεται στις εξελίξεις στην ΕΕ και την ευρωζώνη, ο Softić ασχολήθηκε ειδικά με τα ζητήματα της ευρωποίησης, την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και την οικοδόμηση πιο ανθεκτικών χρηματοπιστωτικών συστημάτων.

Εξηγώντας το ζήτημα της επικέντρωσης στην ΕΕ, ο Softić τόνισε ότι η ΕΕ υπήρξε ο κύριος εμπορικός εταίρος για τις περισσότερες χώρες της περιοχής και ότι ολόκληρη η περιοχή θα το νιώσει εάν υπάρξει τελική επιβράδυνση των βασικών οικονομιών της Ευρώπης. Επιπλέον, ολόκληρη η περιοχή συνδέεται στενά με το ευρώ, είτε με την εισαγωγή του ευρώ ως νόμιμου χρήματος είτε μέσω της νομισματικής πολιτικής (νομισματικό συμβούλιο κ.λπ.). Εξάλλου, στις περισσότερες χώρες της περιοχής, ο τραπεζικός τομέας ανήκει σε διεθνείς τράπεζες των οποίων οι μητρικές τράπεζες εδρεύουν στις χώρες της ΕΕ. “Ο τέταρτος λόγος είναι ότι όλες οι χώρες της περιοχής είναι: είτε μέλη της ΕΕ, είτε υποψήφιες για προσχώρηση χώρες της ΕΕ ή όπως στην περίπτωση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης δυνητικά υποψήφιες χώρες. Έτσι, είτε ολόκληρη η περιοχή εφαρμόζει ήδη κανόνες της ΕΕ είτε προετοιμάζεται να τις εισαγάγει», τόνισε ο Softić.

Τόνισε επίσης ότι είναι δύσκολο να προβάλλεται η οικονομική κρίση και ότι μια χώρα δεν μπορεί να ασκήσει μεγάλη επιρροή στο εξωτερικό της περιβάλλον, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν στο εσωτερικό. «Όλοι μας στη χώρα μας μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να κάνουμε τις οικονομίες μας και το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα πιο ανθεκτικά στις πιθανές κρίσεις», τόνισε ο Softić, προσθέτοντας ότι το κλειδί της επιτυχίας είναι να συνεχιστεί η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και η ενίσχυση του συστήματος όταν η κατάσταση είναι σταθερή.

Για παράδειγμα, ο Softić δήλωσε ότι είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη όχι μόνο η συστημική σταθερότητα στη χώρα μας, αλλά και εκείνη των γειτόνων μας. Ωστόσο, είναι απαραίτητο οι κεντρικές τράπεζες να προετοιμάζονται συνεχώς για την κρίση και να επεξεργάζονται τα πιθανά σενάρια και τους κατάλληλους τρόπους δράσης σε ένα τέτοια ενδεχόμενο”. Αν και δεν μπορούμε να προβλέψουμε την κρίση, μπορούμε να εργαστούμε για την αύξηση της ανθεκτικότητας σε αυτήν”, δήλωσε ο Softić, υπογραμμίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα απαραίτητο να επικεντρωθούμε στις χρηματοοικονομικές καινοτομίες (FINTECH) και στους κινδύνους που δεν έχουν λάβει ιδιαίτερης προσοχής.

Εκτός από τη συνεδρίαση στην οποία μίλησε Softić, η 41η σύνοδος του Governor’s Club εξέτασε τα θέματα της διακυβέρνησης των κεντρικών τραπεζών και της επικοινωνίας των κεντρικών τραπεζών με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής.

Ο Κεντρικός Σύλλογος Κυβερνήσεων της Κεντρικής Ασίας, της Περιφέρειας της Μαύρης Θάλασσας και των Βαλκανικών χωρών συγκεντρώνει τους διοικητές και άλλους ανώτερους υπαλλήλους από τον κόσμο της νομισματικής πολιτικής και των οικονομικών για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα τρέχοντα ζητήματα και την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας./ibna