Στη Βουλή η προστασία της A’ κατοικίας

Στη Βουλή η προστασία της A’ κατοικίας

Τροπολογία με την οποία διασφαλίζεται η προστασία της πρώτης κατοικίας για περίπου 200 χιλιάδες νοικοκυριά κατέθεσε πριν λίγο στη Βουλή η ελληνική κυβέρνηση, καθότι ως φαίνεται έχει υπάρξει συμφωνία με τους θεσμούς σε μια σειρά από ζητήματα. Με το νέο πλαίσιο, τίθενται για πρώτη φορά σε καθεστώς προστασίας επιχειρηματικά δάνεια, με προσημείωση την A’ κατοικία, κάτι το οποίο αφορά κατηγορίες, όπως οι μικροέμποροι, ενώ επίσης για πρώτη φορά το ελληνικό δημόσιο επιδοτεί το στεγαστικό δάνειο όσων έχουν πραγματικά ανάγκη. Μάλιστα, η επιδότηση ισχύει για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης (έως 25 χρόνια) στις καταβαλλόμενες δόσεις, η οποία θα προσδιορισθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση μέσα στο επόμενο διάστημα.

Επιμήκυνση μέχρι 25 έτη

Στα θετικά καταγράφεται και η επιμήκυνση δανείου, η οποία ανέρχεται στα 25 έτη, ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα μείωσης του επιτοκίου, βάσει της ρύθμισης. Επίσης, δύναται να υπάρξει “κούρεμα” δανείου,αν το 120% της αξίας της κύριας κατοικίας υπερβαίνει το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Από εκεί και πέρα, για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το 120% της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 2%. Αξίζει να σημειωθεί πως το παραπάνω σημαίνει ότι οι δανειολήπτες που θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο θα λάβουν μια μέση μείωση επιτοκίου της τάξης των 2 με 3 ποσοστιαίων μονάδων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αν δεν επιτευχθεί συναινετική ρύθμιση, τότε ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση των οφειλών του με απόφαση δικαστηρίου. H δυνατότητα υπαγωγής στο νέο πλαίσιο προστασίας θα αφορά τις οφειλές που ήταν σε καθυστέρηση ενενήντα ημερών ήδη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Αντικειμενική αξία

Από εκεί και πέρα, η προστασία θα παρέχεται σε αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας στις 250.000 ευρώ σε ό,τι αφορά στεγαστικά, επισκευαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες(με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία) . Το αντίστοιχο ανώτατο όριο στα επιχειρηματικά είναι της τάξης των 175.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζεται όχι μόνο το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο αλλά και κεφαλαιοποιημένοι τόκοι δε θα πρέπει να είναι ανώτερο από 130.000 ευρώ ανά πιστωτή.

Εισόδημα

Αναφορικά με τα εισοδηματικά κριτήρια, το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για το σύζυγο (δηλ. 21.000 για ζευγάρι) και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.

Περιουσία και καταθέσεις

Όμως τίθενται και όρια περιουσίας και καταθέσεων. Αν το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ, τότε μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση. Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους, του αιτούντα και του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, τότε και πάλι μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση./ibna